Lunds universitet får examinera apotekare


Lunds universitet ska få börja utbilda apotekare. Högskoleverket har gett lärosätet tillstånd att få utfärda apotekarexamen. I oktober förra året ansökte Lunds universitet hos Högskoleverket om att få utfärda apotekarexamen på 300 högskolepoäng. Sakkunniga har fått bedöma frågan och bestämde sig för att bifalla Lunds universitets ansökan. Högskoleverket gjorde samma bedömning. Tanken är att universitetet ska skapa en apotekarutbildning med en ny profil.

På den här utbildningen ska fokus ligga på läkemedlet och patienten. Om universitetet väljer att gå vidare med sina planer kan den nya utbildningen vara igång från och med höstterminen 2012. Expertgruppen som bedömde Lunds universitets ansökan tycker att den nya profilen är intressant och tycker att den uppfyller kraven för ett examenstillstånd. Samtidigt tycker de att lärosätet ska säkra en hållbar utveckling över tid för utbildningen. Man tycker också att den basala och kliniska farmakologin ska förstärkas och att de ska överväga att adjungera terapispecialister i undervisningen i farmakoterapi. Expertgruppen råder också lärosätet att försäkra sig om att ämnet samhällsfarmaci är väl täckt i undervisningen.

Kvalitetssäkringen av apotekarprogrammet bör knytas an till lärosätets centrala kvalitetssäkringssystem med kontinuerliga kvalitetsuppföljningar som kan ge underlag till kvalitetsförbättringar av utbildningen. Lunds universitet har valt att utforma utbildningen som en sammanhållen apotekare/masterutbildning på fem år. Utbildningen innehåller ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng även på den grundläggande nivån.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com