Flodström lämnar posten som universitetskansler


Anders Flodström kommer att lämna sin post som universitetskansler och chef för Högskoleverket den 1 juli i år. Han uppger att anledningen är en förtroendeklyfta mellan honom och departementets ledning när det gäller ett nytt kvalitetssystem för den högre utbildningen. De senaste åren har Högskoleverket jobbat med regeringsuppdraget att utforma ett nytt system för att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningarna. Systemet har utvecklats i nära samarbete med högskolesektorn. Det har under arbetets gång blivit allt mer tydligt att Högskoleverket och Utbildningsdepartementet inte är överens om hur ett sådant system ska utformas för att utbildningarna inom den högre utbildningen i Sverige ska utvecklas.

De skiljda åsikterna har lett till en förtroendekris. Främst handlar konflikten om att regeringen lägger fokus på att studenternas självständiga arbeten ska vara grunden för hur utbildningarnas kvalitet ska bedömas. Högskoleverket vill att även innehållet i utbildningarna och examinationen av utbildningarna ska granskas. Men de tycker att även studenternas självständiga arbeten är en viktig grund vid bedömningen.

Anders Flodström tycker att Sveriges kunskaps- och kompetenskapital måste utvecklas och att det är lika viktigt som utvecklingen av det finansiella kapitalet. Förmodligen är det till och med viktigare. Därför tycker han att myndigheter som Högskoleverket ska ha en stark oberoende ställning och jobba på tydliga politiska uppdrag. Nu kommer Anders Flodström att återvända till Kungliga tekniska högskolan, KTH, där han tidigare var rektor och professor i fysik.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com