Pengar till entreprenörskap


Mittuniversitet kommer att satsa på entreprenörskap de kommande åren. Sammanlagt får universitetet drygt 30 miljoner kronor från strukturfonderna och KK-stiftelsen. Pengarna ska användas till forskning och utveckling av samhällsentreprenörskap. Ämnet handlar om att skapa innovativa lösningar med avsikt att utveckla samhällsnyttiga funktioner. Mittuniversitet och Malmö högskola ska bygga en mötesplats för samhällsentreprenörer i Sverige.

Till det arbetet har de beviljats projektmedel från KK-stiftelsen under två år. Målet med projektet är att ta fram en strategi för området. Projektbudgeten ligger på sammanlagt åtta miljoner kronor. Strukturfondsprojektet omfattar 26 miljoner kronor. Syftet med det är forskning och utveckling inom samhällsentreprenörskap. Det är ett mångvetenskapligt projekt. Forskare inom bland annat företagsekonomi, statsvetenskap, sociologi, pedagogik och kvalitetsteknik kommer att samarbeta med aktörer utanför universitetsvärlden.

– Mittuniversitetet är en viktig regional aktör i samhället. Genom de här projektmedlen får vi möjlighet att bidra till nytänkande och förnyelse. Vi kan hitta nya lösningar och modeller för att utveckla regionen och lokala företag, säger Yvonne von Friedrichs, docent i företagsekonomi och ansvarig för projekten, i ett uttalande på Mittuniversitetets hemsida.
Ett syfte med projektet är att öka kunskapen om och ta fram modeller för hur samhällsentreprenörskap i olika sammanhang kan utformas för att gynna en positiv utveckling av entreprenörskap och samhällsnyttiga funktioner i lokalsamhället.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com