BTH får 15 miljoner


KK-stiftelsen satsar 15 miljoner kronor i ett forskningsprojekt vid Blekinge Tekniska högskola. Det är fyra olika forskningsprojekt vid Blekinge tekniska högskola som har beviljats anslag av KK-stiftelsen. Alla fyra projekt är kopplade till ProVision som är högskolans KK-miljö. Det innebär att KK-stiftelsen under tio år stöttar BTH ekonomiskt. Syftet med det är att skapa en strategisk profil tillsammans med näringsliv och samhälle.

Projekten lägger sammanlagt pengar på 3,8 miljarder kronor. Det första projektet handlar om utformning av beslutsstöd för hållbara värdekedjor. De ska ta reda på hur man kan göra det enklare för industrin att ta fram hållbara och lönsamma produkter. Ett annat forskningsprojekt är framtidens programvaruteknik. Dit går det 4,2 miljoner kronor. Ett annat projekt handlar om kvaliteten hos sandwichkompositers och stålkompostitfogars respons på utmattning. Dit kommer det att gå med 3,3 miljoner kronor.

– Vi säger naturligtvis ett stort grattis till de som fått sina projekt beviljade. Det är ett angenämt erkännande, inte enbart för de enskilda aktörerna inom respektive projekt utan även för BTH som helhet. Det ger en bekräftelse på att det vi gör är av nationell betydelse och internationellt konkurrenskraftigt, säger Ursula Hass, rektor på BTH, i ett pressmeddelande.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com