Vilka krav bör ställas på antagningen?


Det antagningssystem som används till den högre utbildningen idag är komplext och det förändras hela tiden för att anpassas till nya omständigheter. Det tycker Högskoleverket och Högskolan på Gotland som kommer att finnas på plats på Gotland under Almedalsveckan. I samband med Almedalsveckan bjuder Högskoleverket och Högskolan på Gotland in till ett seminarium om antagning till högskolan. Frågan de ställer sig är: Vilka krav bör ställas på antagningen till högskolan?

De menar att antagningssystemet har utformats för att det ska ställas fler funktioner och krav och att precision blir sämre ju fler funktioner och krav som ska uppfyllas. Systemets huvudfunktion bör därför tydliggöras. Högskoleverket och Högskolan på Gotland vill också göra klart vilka övriga krav som rimligtvis behöver ställas på antagningssystemet. Seminariet ordnas för att diskutera och lyfta fram dessa frågor.

Det är professor Christina Cliffordson, forskare inom området, som kommer att inleda seminariet genom att ge reflektioner på antagningssystemet. Därefter ska en politikerpanel debattera om frågan. Politikerpanelen består av moderaternas Lars Hjälmered, centerpartiets Ulrika Carlsson, folkpartiets Tina Acketoft, socialdemokraternas Marie Granlund och miljöpartiets Mats Pertoft. Jörgen Tholin som är rektor vid Högskolan på Gotland ska vara moderator. Seminariet kommer att äga rum den 8 juli i Högskolan på Gotlands lokaler.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com