Lars Haikola ny universitetskansler


Det blir Lars Haikola som tar över posten som universitetskansler och chef för Högskoleverket efter Anders Flodström. Lars Haikola som är född 1947 har en bred erfarenhet från högskolesektorn. Mellan åren 2001 och 2007 var han rektor för Blekinge tekniska högskola och nu är han rektor för Campus Helsingborg vid Lunds universitet. Han satt också som ordförande för organisationskommittén som genomförde fusionen mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar när de tillsammans bildade Linnéuniversitetet.

Haikola har också varit med som expert vid ett stort antal av Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. Själv är Haikola doktor i religionsfilosofi samt reservofficer i kavalleriet. Lars Haikola tillträder på den nya posten den 16 augusti. SFS, Sveriges förenade studentkårer, går i ett pressmeddelande ut med att de välkomnar Haikola till det nya uppdraget. SFS hoppas att Haikola ska få chansen att kunna utveckla och driva den svenska högskolan framåt nu efter de konflikter som har funnits på Högskoleverket och departementet.

Den nya universitetskanslern uppger i ett pressmeddelande att han ser fram emot att träffa sina medarbetare för att börja ta sig an det arbete som ligger framför honom.
– Sverige står inför en stor utmaning. Att vår högre utbildning håller högsta kvalitet är avgörande för hur vårt land ska klara den globala konkurrensen. Sverige ska ha en högskola i världsklass. Att i egenskap av universitetskansler vara högst ansvarig för kvalitetssäkringen av våra universitet och högskolor är därigenom ett av Sveriges allra viktigaste jobb, säger högskole- och forskningsminister Tobias Krantz i ett pressmeddelande.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com