Stockholm riskerar att förlora 73 000 högutbildade


Som Studentliv STHLM tidigare rapporterat är bostadsbristen bland stadens studenter akut. Nu växer oron att tillväxten på högutbildade i Stockholm kan komma att minska.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) spår en brist på upp till 73 000 högutbildade år 2030. - För att arbetsmarknaden och tillväxten ska fortsätta måste vi få studenter att flytta hit från utlandet och övriga Sverige. Annars är risken att Stockholm förlorar sin konkurrenskraft i framtiden när folk kommer att röra sig till andra ställen, säger Oscar Lavelid, ordförande på Stockholms Studentkårers centralorganisation (SSC0).

Enligt hyresgästföreningen beräknas 43 000 ungdomar mellan 20 och 24 år att vilja flytta hemifrån i Stockholm de kommande två åren. Med det ökar behovet av bostäder.

  • Det generella bostadsbyggandet har under många år inte matchat efterfrågan, vilket gör att bristen spiller över på studentbostadsmarknaden, säger Oscar Lavelid.

Bostadsbristen får allvarliga konsekvenser. Den som inte lyckas hitta en lägenhet i tid kan tvingas tacka nej till sin studieplats eller kastas in i ett osäkert flyttlass mellan andra- och tredjehandsboenden.

  • Bostadsbristen är främst en individuell tragedi för de som tvingas välja bort sin plats. Inte på grund av dålig utbildning utan på grund av att de inte hittar någonstans att bo. Stockholm riskerar att bli en stad för de som har råd att köpa en bostadsrätt eller som redan är etablerade här, säger Oskar Lavelid.

Han efterlyser även att lärosäten tar ett större ansvar i frågan. - Lärosäten måste ta ett större ansvar. De kan inte bara erbjuda utbildning utan måste också ta ett aktivt ansvar för att studenter ska kunna ta del av utbildningen, poängterar han.

Oskar Lavelid berättar också att problemet tvingar kvar många i sina studentbostäder efter studietiden. - Studentbostaden har blivit en permanent lösning för många. Folk bor kvar efter att studietiden gått ut eftersom det i praktiken är omöjligt att etablera sig på den ordinarie marknaden i Stockholm.

Bostadsbristen i siffror: • Nästan hälften av alla Stockholmare mellan 20 till 27 år saknar egen bostad. • Hos Stiftelsen Stockholm Studentbostäder är den genomsnittliga tiden för ett studentrum i en närförort 18 månader. • Antalet köande har hos SSSB ökat från omkring 25 000 hösten 2007 till 52 000 under 2010. • Enligt hyresgästföreningen kommer 43 000 ungdomar mellan20-24 år vilja flytta hemifrån i Stockholm år 2013. • I dag finns 80 000 studenter i huvudstaden men bara 12 000 studentlägenheter. Källa: Stockholms Studentkårers centralorganisation

Vill du läsa mer om bostadsbristen. http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/Student/bostadsrapport%202010%5B1%5D.pdf