Högskolan i Skövde startar forskarskola


Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling kommer att ge Högskolan i Skövde 17 miljoner kronor i bidrag under sex år för att lärosätet ska kunna starta en företagsforskarskola inom området tillämpad informationsteknologi. Skolan kommer även att få ytterligare 24 miljoner kronor från tolv externa partners i Västra Götalandsregionen. Det övergripande målet för forskarskolan är att studera hur modern informationsteknologi kan utnyttjas för modellering och simulering, till exempel i olika typer av beslutsstödssystem.

Nu kan Högskolan i Skövde börja arbeta med rekryteringen av de 14 doktorander som ska utbildas i forskarskolan. Rekryteringen kommer att pågå under våren och sommaren 2012. Man räknar med att alla doktorander kommer att vara på plats i början av hösten och då börja sitt arbete på Högskolan och i de samproducerande företagen. Lärosätet i Skövde har systematiskt arbetat för att profilera skolans utbildning och forskning inom området informationsteknologi sedan början av 1990-talet. Detta gör att starten av forskarskolan är av stor strategisk vikt för lärosätet.

– Forskarskolan skapar en kritisk massa av doktorander och gör att vi verkligen kan utnyttja den examinationsrätt på forskarnivå inom informationsteknologi som Högskolan fick 2010. Det stora intresset från företagen visar tydligt hur attraktiv Högskolan är som samarbetspartner inom forskning, säger Lars Niklasson som är prorektor med ansvar för forsknings vid lärosätet.

Bland de företag som samverkar med Högskolan i Skövde om forskarskolan finns både stora multinationella koncerner och mindre lokala företag.

– Det ska bli väldigt roligt att samverka med Högskolan på det här området. Samproduktionen inom forskarskolan förväntas komma till direkt nytta i företagets utveckling av nya klimatsmarta fiberbaserade förpackningar, säger Stellan Rylander, vd för CC Pack AB i Tibro som är ett av de samverkande företagen.