Världsledande forskare besöker Umeå


Hösten 2012 genomför Institutionen för psykologi vid Umeå universitet en för svenska högskolor och universitet unik satsning på sina studenter. 11 toppforskare är inbjudna till två studentkonferenser i ämnena psykologi och kognitionsvetenskap.

Konferenserna vänder sig i första hand till studenterna på institutionen men även andra personer och organisationer som är intresserade av dessa ämnen har möjlighet att delta. Syftet är att öka samverkan mellan studenter, alumner, världsledande forskare inom området och näringslivet.

Institutionen för psykologi vid Umeå universitet har bjudit in 11 toppforskare från olika områden till de båda konferenserna. Forskarna kommer att presentera sin forskning samt delta i paneldiskussioner där studenterna ges möjlighet att interagera med dessa auktoriteter. Mattias Lundberg, samverkansansvarig vid Institutionen för psykologi och medlem i organisationskommittén för konferenserna, säger att ”Vi tycker det är viktigt att våra studenter får en möjlighet att ansikte mot ansikte få möta de forskare som de annars bara läser om, och få en möjlighet att prata med dem”.

Bland de inbjudna och redan klara forskarna återfinns bland andra: Professor Alan Baddeley, Department of Psychology, University of York, Professor Martyn Barrett, Department of Psychology,University of Surrey samt Professor Marilyn Vihman, Department of Linguistics, University of York.

Konferenserna har även som mål att stärka samverkan mellan studenter och potentiella arbetsgivare samt ge möjlighet för alumner att presentera sina företag/organisationer i syfte att stärka banden mellan dem och institutionen.

Institutionen kommer även att kunna erbjuda ungefär 300 biljetter till respektive konferens till allmänheten. Dessa biljetter kommer att finnas tillgängliga via konferensernas hemsidor.

Konferens i Kognitionsvetenskap, 3-5 oktober, 2012: Umeå Folkets hus.
Konferens i Psykologi, 5-7 december, 2012: Umeå Folkets hus.