Utbildningarna som ger jobb


Bristen på arbetskraft är stor inom många yrkesområden. Men vilka yrken är det?

Datatekniker, ingenjörer och läkare har en god framtid att se fram emot.

“På ingenjörssidan handlar det om intresse. Det finns många lediga platser på de treåriga ingenjörsutbildningarna”, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Fler studenter antas till läkarutbildningen än tidigare, men platserna borde ytterligare utökas för att möta efterfrågan på läkare, enligt Gustavsson.

Utbildningskraven för att få enklare jobb har höjts. Det krävs alltmer gymnasieutbildning för jobb som man tidigare kunde ha fått direkt efter nian.