Storsatsning på Svenska som andraspråk


Till höstterminen 2014 satsar skolverket stort på området Svenska som andra språk vid Högskolan i Borås. Här ges kurser för både de som arbetar i årskurs 1-3, 4-6, 7-9 och för de som arbetar inom SFI.

– Vi på Högskolan i Borås är mycket glada över att Skolverket gör denna kraftfulla satsning. Det är ett område där det behövs ännu mer kompetens, säger Gunilla E Magnusson, biträdande prefekt för Samverkan och uppdrag inom RuC, Regionalt utvecklingsCentrum, vid Högskolan i Borås.

– Vi räknar med en hel del deltagare från Västra Götalandsområdet, men också från övriga delar av landet. Kurserna kommer nämligen att genomföras som distanskurser med fyra intensivpass. I och med detta upplägg kan deltagarna komma långväga ifrån och ändå delta i utbildningen.

Kurserna är kostnadsfria och för att antas på kurserna måste lärarna ha en anställning och huvudmannens godkännande att delta.

Ansökan slutar den 15 april och görs på antagning.se