Bli en smartare student


Att läsa alla böckerna, ligga ett steg före på alla föreläsningar och få ett bra resultat på tentorna är studentens eviga dröm man strävar till. Hur studerar man bättre och hur blir man en smartare student? Det har en psykologiprofessor från San Diego State University forskat om.

Hur skulle du förbereda dig om du hade ett test om en vecka? Skulle din strategi gå ut på att läsa och repetera kursböcker eller renskriva tidigare anteckningar? Psykologiprofessor och doktor Mark Laumakis från San Diego State University avfärdar den här metoden. Det finns enligt honom en stor risk att bli lurad att du fått förståelse för ett begrepp om du endast läser och skriver. På tentan finns det en fisk att du inte kan komma ihop begreppets definition eller sammanhang, en så kallad inlärningsillusion. Mark Laumakis förklarar att det är bäst att testa sig själv. På så sätt skapar du en djupare förståelse för vad du lärt det och du ger det en mening genom att skapa en så kallad test-effekt. Återhämtning från minnet blir mer effektikt än studiestrategier som bygger på enbart repetition. Ett vanligt misstag enligt honom är att studenter följer olika inlärningsstilar. Vissa föredrar tillexempel att auditiv inlärning medan andra lär sig bättre visuellt.

  • Det viktiga är att fokusera på att skapa en djup förståelse istället för en ytlig eftersom det i princip inte finns någon forksning som stödjer studenters olika inlärningsstilars påverkan.Gör informationen till personlig och meningsfull kunskap istället för att memorera tanklösa definitioner och renskriva anteckningar. Säger Mark Laumakis. Han tillägger också att pauser är viktigare än vad studenter tror.