Brit Stakston – vinnare av Sociala medier-priset 2015


Brit Stakston får Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris 2015 för att hon fortbildar sig och på ett engagerat sätt visar hur sociala medier kan användas i angelägna och aktuella samhällsfrågor.

Brits Stackston säger att det är otroligt hedrande och att det betyder att någon eller några värderar de tankar och perspektiv som hon förmedlat såpass att de tagit sig tid att nominera henne somt en jury som delar deras uppfattning.

Sociala medier-priset finansieras av Sparbankstiftelsen Sjuhärad och är ett stipendium på 100 000 kronor. Priset delas ut av Borås Stad och Högskolan i Borås och ges till grupper eller personer som gjort ”väsentliga insatser inom sociala medier sett ur ett samhällsutvecklingsperspektiv”.

Brit Stakston säger att hennes arbete har förhoppningsvis lett till att både människor, organisationer och företag fått verktyg att hantera sin digitala samtid.

Brit Stakston tilldelning av Sociala medier-priset 2015 motiveras av jurin:

Hennes förmåga att analysera, beskriva och tydligt visa hur sociala medier kan användas i angelägna och aktuella samhällsfrågor.

Hon har varit på drivande i utvecklingen av en medveten samhällsorienterad användning av sociala medier som en engagerad författare, folkbildare och debattör.

Brit Stakston är känd för många som den digitala experten som kallas in för att analysera och kommentera både utveckling och händelser inom digitalisering och sociala medier. Hennes författarskap berör till stor del digitaliseringens roll och demokratifrågor i samhällsutvecklingen.

Ambitionen som hon har är använda en tredjedel av sin tid till att bidra till samhällsförändringar som digitaliseringen möjliggör.

Brit Stakston grundade tillsammans med bland andra journalisten Martin Schibbye reportagesajten Blank Spot Project i februari 2015. Sajten är en digital plattform för kvalificerad utrikesjournalistik som är gräsrotsfinansierad.

Brit Stakston var också tidigare involverad i arbetet för regeringens Digitaliseringsråd.

Lina Thomsgård, som tog emot sociala medier-priset 2014, säger att hon är extra glad att Brit Stakston är pristagaren eftersom hon har varit Linas förebild sedan hennes första stapplande steg i digitala medier. Hon fortsätter med att säga att Brit Stakston använder utrymmet hon har på ett smart sätt där hon lyfter fram andra och får det att växa. Genom att säga ”det här är på riktigt och det är viktigt” ger hon legitimitet.

Om priset

Genom att arrangera konferensen Mötesplats Sociala medier har man i Borås under längre tid fört en dialog om vad den en alltmer ökande kommunikationen via nätet och digitaliseringen betyder för individer, företag, offentlig sektor och politiken. Sociala medier-priset som är den enda av sitt slag är något som Borås Stad och Högskolan i Borås vill använda för att premiera en organisation eller person som bidrar på ett positivt sätt till samhällsutvecklingen genom sitt användande av sociala medier.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad finansierar stipendiet på 100 000 kronor. Joakim Jardenberg fick priset 2013 och Lina Thomsgård år 2014. Prismottagaren utses av en jury bestående av representanter från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Borås Tidning, Högskolan i Borås och Borås Stad.

Tisdagen den 15 september i samband med konferensen Mötesplats Sociala medier, som arrangeras av Borås Stad, Högskolan i Borås och Göteborgsregionens Kommunalförbund, kommer Brit Stakston att ta emot Sociala medier-priset 2015.