Skellefteå leder utvecklingsprojekt för tillverkning av lithium-ionbatterier


EU-programmet Erasmus+ finansierar ett projekt med totalt 20 organisationer i tolv länder, för att öka kompetensen inom batteritillverkning. Skellefteå kommun, med svenska batterifabriken Northvolt som partner, får 42.8 miljoner kronor från EU-kommissionen för ett fyraårigt projekt som ska öka kompetensen på området. Northvolt kommer att bli Europas största produktör av lithium-ionbatterier vilket används av eldrivna fordon. Företaget vill förändra ingenjörsutbildningarna i Europa för att säkra framtida kompetens. UHR (Universitets- och högskolerådet) ansvarar för utbildningsdelen av Erasmus+ i Sverige.