Rekordmånga unga har klamydia


47 101 personer med klamydia. Det är resultatet av Smittskyddsinstituets sammanställning av 2007 års spridning av klamydia. Det är en ökning med 45 procent sedan 2006. Den drastiska ökningen kan dock delvis förklaras av att många landsting så sent som 2006 använt testmetoder som missat nyare varianter av könssjukdomen. Men även de landsting som har haft den nya tekniken ser en uppgång på hela 20 procent. De flesta klamydiasmittade är unga, medelåldern för kvinnor var 2007 bara 21,5 år och för män 24 år. Åldersgruppen 15-24 år har flest klamydiasmittade, där inom den gruppen finns 73 procent av alla klamydiafall under förra året. Den största ökningen skedde bland de yngsta grupperna. I åldern 15-19 år var ökningen 60 procent bland kvinnor och 71 procent bland män, något som pekar på en väldigt låg användning av kondomer bland Sveriges tonåringar. Använder du kondom vid tillfälliga sexkontakter? MARKUS HANKINS