60 chalmerister matförgiftade


60 chalmerister matförgiftade

60 chalmerister blev matförgiftade i samband med en fest där de åt smittat kött. Det var ett 90-tal studenter som var med på festen. Enligt Göteborgs-Posten var många av dem kraftigt illamående när de vaknade dagen efter. När en efter en sökte läkarvård larmades Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet och det togs flera prover på studenterna. Fyra av svaren visade sig positiva. Två av dem hade blivit smittade av salmonella och de andra två hade blivit smittade av en annan bakterie som finns i fläskkött.

Undvik bakfyllan i midsommar


Undvik bakfyllan i midsommar

Midsommar är en högtid då det dricks mycket alkohol i Sverige. Aftonbladet har pratat med alkoholforskaren Kent Johnsson och alkoholläkaren Fredrik Spak vid Göteborgs universitet för att ta reda på hur man bäst skyddar sig mot bakfylla under midsommarhelgen. Råden kommer också från Human Psychopharmacology. Det finns flera saker man kan tänka på för att lindra bakfyllan. Ett råd är att undvika drycker med höga halter av slaggprodukter. Enligt en spansk studie ger rött vin, whiskey, konjak och tequila en intensivare bakfylla.

Vad betyder det att skära sig själv


Vad betyder det att skära sig själv

Vad innebär det att skada sig själv och hur skapas betydelser kring självskada. Genom att intervjua personer som själva skär sig har etnologen Anna Johansson gett en avhandling i ämnet. Förutom intervjuerna har hon följt diskussioner på olika internetforum. I sin avhandling ger hon en ny bild av det uppmärksammade problemet. Problemet med framförallt unga kvinnor som utför självskadande handlingar har uppmärksammats i den offentliga debatten sedan slutet av 1990-talet. Anna Johansson valde att dyka djupare ner i ämnet.

Användandet av läkemedel ökar i alla åldrar


Användandet av läkemedel ökar i alla åldrar

Användandet av läkemedel ökar i alla åldersgrupper. Det visar en ny avhandling om läkemedelsanvändning och multimedi från Linnéuniversitetet. Under många år har läkemedelsanvändningen och multimedicinering, det vill säga användning av flera olika läkemedel, ökat. Det har medfört att även risken för läkemedelsrelaterade problem har ökat. Dessutom kan multimedicineringen medföra onödiga sjukvårdskostnader, både genom försäljning av läkemedel och genom sjukhusvistelser som orsakats av läkemedelsrelaterade problem.

Vuxna skilsmässobarn mår inte sämre än andra


Vuxna skilsmässobarn mår inte sämre än andra

När skilsmässobarn har uppnått vuxen ålder är de lika psykiskt och fysiskt friska som andra. Det visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet. Ett undantag är en grupp med yngre kvinnor med sämre mental hälsa och personliga resurser än de andra i studien. Det är Teresia Ängarne-Lindberg, doktorand i barn- och ungdomspsykiatri, som har studerat hur barn i skilsmässofamiljer mår när de har blivit vuxna, 15 till 20 år senare.

Sömnstörningar vanligt bland yrkesförare


Sömnstörningar vanligt bland yrkesförare

Det är vanligt att yrkesförare har sömnstörningar. Bland buss- och spårvagnsförare i Göteborg uppger var fjärde förare att de upplever problem med dagtrötthet. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin. Studien presenterades under den sömnmedicinska årskongressen i Göteborg den 21 till 23 april. Det är Svenska föreningen för sömnforskning och sömnmedicin, SFSS, som arrangerar kongressen där ungefär 250 forskare, läkare och inbjudna gäster från världens alla hörn deltar.

Kartläggning av studenters alkoholvanor


Kartläggning av studenters alkoholvanor

Dricker man för mycket alkohol får man hål i kassan och gör saker man ångrar. Det tycker studenter vid Linköpings universitet som har deltagit i en alkoholvaneundersökning. 5 300 studenter som läser på sin första termin fick chansen att göra testet via webben under höstterminen. 36 procent, det vill säga 1 908 studenter, valde att svara på frågorna. I testet fanns det frågor om studenternas alkoholkonsumtion de senaste tre månaderna, motivation till förändring och deras upplevda negativa konsekvenser.

Sexdagar för Uppsalas studenter


Sexdagar för Uppsalas studenter

Nästa vecka står sex i fokus bland Uppsalas studenter. Årets sexdagar kommer nämligen att arrangeras på GH-nation i Uppsala den 19 och 20 april. I år ligger det extra fokus på bokstäverna B och T i HBTQ. Med andra ord kommer bisexulaitet och transsexualism att tas upp under temat Fördomar och sexuell hälsa. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat hur individens sexuella hälsa och rätten till den påverkas.

Stressigt jobb gör dig fet


Stressigt jobb gör dig fet

Risken för fetma ökar om du har det stressigt på jobbet. Det visar en ny studie som Du och jobbet skriver om. Studien bygger på rön bland ungefär 3 000 personer som jobbar kvar på ett företag i New York som har gjort nedskärningar bland personalen i flera omgångar. De anställda svarade på frågor om sin diet och om stress på jobbet och fritidsaktiviteter. Det visade sig att de som har ett stressigt jobb är fetare och har ett högre BMI än de som har mindre krävande arbetsuppgifter.

Påskgodis kan vara okej för tänderna


Påskgodis kan vara okej för tänderna

Påskgodis kan vara helt okej för tänderna. Om man äter det på rätt sätt vill säga. Enligt Folktandvården i Stockholms län är det okej så länge du äter allt i ett nafs. Enligt Folktandvården i Stockholms län äter svenskarna 153 miljoner kilo godis varje år. Det innebär att varje person i genomsnitt sätter i sig 17 kilo godis per år. Påsken är en av de stora godishelgerna och svenskarna beräknas fylla påskäggen med minst 6 000 ton godis. Folktandvården går ut med tips på hur du äter godis på ett sätt som är okej för tänderna.