Vill skapa nya företag och nya jobb


Vi kommer att tillföra resurser för att skapa nya företag och nya jobb på orter som drabbats av strukturomvandlingen. Det skriver Mona Sahlin(s) på DN Debatt. Hon berättar om en ny satsning inför ett jobbtoppmöte i maj. Satsningen innebär ett återväxtprogram som ska stödja befolkningen på orter som drabbats när de gamla jobben försvunnit i samband med strukturomvandlingen. Enligt Mona Sahlin ska de tillföra medel som underlättar för företag som vill satsa på nya idéer. På det viset skapas nya jobb eller företag på orten vilket bidrar till ökad livskraft. Sahlin skriver även att de vill investera i en starkare kunskapsnation. Hon anser att det är vansinne att inte investera i kvalificerad bristyrkesutbildning när det finns många branscher som rapporterar om arbetsbrist. Därför föreslår hon 20 000 nya platser. Hon vill fortsätta bygga ut högskolan och satsa på komvux och kompetensutveckling. Sammanlagt har de lagt fram 93 förslag för en bättre skola. Där ingår möjligheter att lära sig läsa, skriva och börja med främmande språk redan i förskolan för de som vill. Lärarledd läxläsning och mindre klasser med fler lärare finns också med bland förslagen. NATHALIE NORDHSTRÖM