Distanskurser ska öka kompetensen inom äldrevården


Nu ska det bli fler specialister för vård av äldre. Ett antal högskolor och universitet går ihop för att skapa ett nytt koncept som ska specialistutbilda sjuksköterskor. På det viset ska kompetensen öka inom äldrevården. Resultatet av satsningen ska blir fler kunniga sjuksköterskor som har specialistkompetens inom äldrevården och en mer stabil planeringssituation för lärosätena. Under vårterminen 2010 har 14 studenter påbörjat utbildningen på Högskolan Väst.

Det är vanligt att sjuksköterskor vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor när de har jobbat några år. Tillströmningen varierar mellan åren och söktrycket hänger samman med individens möjlighet att med stöd från arbetsgivaren arbeta och studera på deltid. Rekryteringsunderlaget för inriktningen vård av äldre har varit osäkert. Ibland har utbildningen annonserats ut men ändå fått ställas in på grund av för få sökande. Trots det behövs det kvalificerad kompetens inom området ute på vårdverksamheterna.

Nu vill ett antal högskolor och universitet möta problemet genom att gå samman i en ny och gemensam nätbaserad utbildning. Det är Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Hälsohögskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Lunds universitet som ingår i samarbetet. Det finns ett motsvarande nätverk mellan fem lärosäten i norra Sverige. Studenterna får stor frihet genom det nätbaserade upplägget som ger dem möjlighet att plugga när det passar dem bäst. De kan kommunicera med lärare och studiekamrater via en särskild lärplattform på webben, via nätbaserade möten, chatt, mail och annat.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com