Fler tjejer vill plugga vidare


Det är fler tjejer än killar som planerar att studera vidare på högskola eller universitet bland gymnasieeleverna. Bland gymnasieskolans avgångsklasser läsåret 2009/10 var det sex av tio elever som planerade att börja på en högskoleutbildning inom tre år. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån. Det är en större andel kvinnor än män som planerar att plugga vidare. 65 procent av kvinnorna vill läsa vidare medan motsvarande siffra bland männen är 51 procent. Allra störst är intresset bland elever på International Baccalaureate. Alla elever som läser på International Baccalaureate planerar att börja plugga på en högre utbildning inom tre år. På naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapliga programmet, estetiska programmet och teknikprogrammet är det också en hög andel som vill plugga vidare.

På de utbildningarna är det över 70 procent som vill läsa vidare. Lunds och Göteborgs universitet är de mest populära lärosätena för högskolestudier bland elever i gymnasieskolans avgångsklasser. Det är tolfte året i rad som de är mest populära. Av eleverna i undersökningen var det tolv respektive åtta procent som ville plugga vid Lunds universitet eller vid Göteborgs universitet. Uppsala universitet, Stockholms universitet och Chalmers tekniska högskola är andra lärosäten som är populära bland gymnasieelever.

Det är i Stockholms län som andelen studieintresserade är störst. Där vill 68 procent läsa vidare på en högre utbildning. Det är tio procentenheter mer än genomsnittet i landet. Det är många som vill läsa en del av sin utbildning utomlands. 60 procent av dem som vill läsa vidare uppger att de vill förlägga en del av sin utbildning utomlands.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com