Fler utländska studenter pluggar i Sverige


Antalet utländska studenter har tredubblats under en tioårsperiod. Läsåret 2008/09 var det ungefär 24 300 utländska studenter som började plugga på den svenska högskolan. Det är en ökning med tolv procent jämför med läsåret innan. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB. Det innebär att en fjärdedel av nybörjarna på högskolan var utländska studenter. Antalet utländska studenter uppgick totalt till 36 600 under läsåret 2008/09. Det är en tredubbling jämfört med hur det såg ut tio år tidigare.

Det var många av de så kallade freemover-studenterna som kom från Kina och Pakistan. 2008/09 var ungefär hälften av de utländska studenterna som kom till Sverige utbytesstudenter. Resten var så kallade freemover-studenter. Med andra ord ordnade de sina studier i Sverige på egen hand. 80 procent av utbytesstudenterna kom från Europa. Det var framförallt från Tyskland, Frankrike och Spanien de kom. Av freemover-studenterna kom ungefär en tredjedel från Asien.

Majoriteten av freemover-studenterna läste på avancerad nivå, framförallt på masterprogram. Vid Blekinge tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm var mer än hälften av nybörjarna läsåret 2008/09 utländska studenter. Vid Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet var 40 procent av nybörjarna utländska studenter. Däremot är andelen utländska studenter betydligt lägre om man räknar alla registrerade studenter. Anledningen är att många utländska studenter bara studerar en kortare tid i Sverige. Det har också gjorts en undersökning av hur många svenskar som studerar utomlands. Under förra läsåret var det 24 400 som gjorde det.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com