Lunds universitet expanderar


Lunds universitet ska nyanställa mellan 300 och 400 personer. Bland dem som ska nyrekryteras finns både lärare och forskare. Genom den stora utökningen kommer förra årets överskott inte att upprepas. Istället för att få 451 miljoner kronor i överskott kommer universitetets överskott att ligga på 16 miljoner kronor. Det skriver Sydsvenskan, som berättar om hur budgeten för 2010 som universitetsledningen nu har ställt sig bakom, ser ut.

Universitetet hade inte eftersträvat att få ett så stort överskott förra året och de har även fått kritik av studentkåren för det stora överskottet. Studentkåren tycker att finns ett problem med att universitetet har ett stort överskott samtidigt som det är en del utbildningar som har för lite undervisningstid och att studiemiljöerna är dåliga. Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet, uppger till Sydsvenskan att de i Helsingborg ska utöka med tusen studenter. Där har studenterna i princip bostadsgaranti vilket kan vara en stor fördel.

Förutom en stor satsning på ny personal ska universitetet avsätta 47 miljoner kronor på utbildningen. Det gäller utbildning både på grundnivå och på avancerad nivå. Lärosätet ska lägga tio miljoner kronor på insatser som ska minska effekterna av att det har införts studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Lärosätet satsar också pengar på utgifter som kommer att tillkomma i och med att kårobligatoriet avskaffas. Det är två och en halv miljoner kronor som är avsatta till det arbetet. Budgeten för 2010 ligger på totalt 6 744 miljoner kronor.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com

AdnanBas bild

De kan satsa överskott på forskning, cancerforskning mm.

Om oss Student.se Studier Jobb och Karriär Community Nöjen Våra andra sajter:  
FAQ Copyright © 2010 Studentlya Jobbmarknaden Bloggar Erbjudanden Traineeprograms.com Smartster.se
Allmänna villkor Abovo Media Group Kurslitteratur Platsannonser Forum Nöjesguide Yrkesroller.se Smartster.no
Cookies Lyckebovägen 31 Stipendier Traineeprogram Foton Recept Studentlya.nu Smartster.com
  518 40 Sjömarken Uppsatser Yrkesroller Sök Studenter   MVGPlus.se Festivalinfo.se
  Dir: +46 (0)33 722 00 00 Hälsoskolan       Studentuppsatser.se Abandonia.com
  Fax: +46 (0)33 722 00 22         Studentertyckertill.se Reloaded.org
  Mail: info@abovomedia.com         Snuttis.se Kanaler.se
               

Hitta ett jobb hos LeoVegas