Nytt forskningsprogram om mode


Ett nytt forskningsprogram är under uppbyggnad vid Högskolan i Borås. Det är forskningsprogrammet M3 – mode, miljö och marknad som håller på att byggas upp. Idén med verksamheten är att utveckla en ny kunskap om hela den textila värdekedjan. Programmet kommer att gå igenom hela vägen från idé via leden fram till konsumenten och slutligen återvinning. Programmet kommer även att forska om modenäringens i förhållande till andra branschers särskilda egenskaper.

Högskolan i Borås har flera starka profiler som kan vara av vikt för M3 . Bland annat kan forskningen inom management, logistik, handel och resursåtervinning ha relevans för det nya forskningsprogrammet.

Dessutom är Högskolan i Borås centrum för forskning om och utveckling av nästa generations textila produkter inom Smart Textiles. Utgångspunkten i det nya programmet är att alla påverkas av mode, både som konsumenter och genom näringens betydelse för den nationella ekonomin.
– Vi är övertygade om att M3 har potential att bli lika framgångsrikt och uppmärksammat som Smart Textiles. Det finns en rad möjligheter till samverkan mellan de båda programmen, som tillsammans kommer att utgöra en komplett textil forskningsmiljö, säger rektor Lena Nordholm i ett pressmeddelande
Vi påverkas också av modet genom modereklamens framträdande plats i offentliga miljöer och när vi tar del av samhällsdebatten om textilproduktion och ekologi.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com