Regeringen föreslår ny lärarutbildning


Regeringen vill ha tydligare struktur och högre kvalitet på den svenska lärarutbildningen. I propositionen ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning” som regeringen nu har lämnat över till riksdagen finns det förslag på en ny lärarutbildning. Bland annat föreslås det att dagens lärarexamen ska ersättas av fyra nya examina. Dessa är förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Ett par av dem har i sin tur olika inriktningar och på det viset anpassas utbildningarna till undervisning i olika årskurser.

Alla kategorier av lärare kommer att få mer utrymme för ämnesstudierna. Enligt propositionen ska det bli tydligare reglerat vad de som studerar till lärare ska läsa. Bland annat ska lärarstudenterna lära sig hur man bedömer elever och sätter betyg. Alla delar av utbildningen ska vara anpassade efter studenternas olika inriktningar. Alla lärosäten som vill ha utbildningen kommer att behöva ansöka om examenstillstånd. Examenstillståndet kan begränsas till specifika inriktningar och ämnen eller ämnesområden.

Gemensamt för alla lärarstudenter oavsett inriktning är att de ska läsa 60 högskolepoäng utbildningsvetenskaplig kärna som innehåller generella lärarkunskaper samt 30 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Enligt förslaget ska den nya utbildningen starta höstterminen 2011. Regeringen tänker också utreda möjligheten att använda lämplighetsprov som behörighetskrav till lärarutbildningen. Detta är dock inget som skulle kunna genomföras förrän tidigast 2013. Lämplighetsproven vill man införa för att kontrollera lämpligheten hos blivande lärare.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com