Regeringen vill införa studieavgifter


Nu har regeringen lämnat över en proposition om studieavgifter för utländska studenter till riksdagen. De föreslår att det ska införas en bestämmelse i högskolelagen som handlar om att högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för svenska medborgare och även för medborgare i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, eller i Schweiz.

Tanken är att avgifterna ska träda i kraft den 1 juli 2010. Bland annat argumenterar de införandet av studieavgifter med att svenska studenter får betala för att gå i skola i andra länder. Det är upp till varje universitet och högskola att själva bestämma hur hög avgiften ska bli. Huvudprincipen är att alla lärosätens kostnader ska täckas av avgifterna. Samtidigt som studieavgifterna införs ska det införas två nya stipendiesystem.

Andra argument för studieavgifter anser de är att finansieringen av högskolan gröps ur samtidigt som utländska studenter kommer till Sverige och studerar gratis. En tredje orsak är att den globala utbildningsmarknaden växer. Departementets beräkningar visar att en studieavgift i genomsnitt kommer att ligga på 60 000-70 000 kronor per år. Det innebär att det finns stipendiepengar som borde kunna räcka till mellan 1 500 och 2 000 utländska studenter per år.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com