SFS vill avskaffa nya antagningsregler


Avskaffa de nya antagningsreglerna. Det tycker Sveriges förenade studentkårer, SFS, som tar upp frågan på Aftonbladets debattsida. Bland annat skriver de att de ser kvalitet i högskolan ur flera olika perspektiv, antagningen är ett av perspektiven. De tar upp att regeringen har beslutat att nya antagningsregler ska träda i kraft inför skolåret 2010/11. Tanken med dem är att konkurrenssätta de sökande i högskolan hårdare och att komma bort från 20,0 poänginflationen.

SFS tycker att regeringens tillvägagångssätt och ändringsförslag verkar bottna i en förlegad syn på vem som är student. De är kritiska till regeringens förslag och tycker att de diskriminerar äldre potentiella studenter som kanske vill börja studera längre fram i livet. En förändring är att gymnasiestudenter ska kunna få med sig extra meritpoäng om de väljer att läsa specifika kurser. SFS tycker att det är fel att tvinga de unga till att ta beslut om framtiden så tidigt. De tror att förändringarna kommer att leda till att grupper som har föräldrar som är akademiker och som tycker att det är självklart att studera vidare kommer att vara ännu mer överrepresenterade i högskolevärlden än vad de är idag.

De som har gått ur gymnasiet med det äldre systemet kommer att ha svårare att komma in på en utbildning eftersom det inte finns några övergångsregler. Enligt Klas-Herman Lundgren, ordförande för SFS, och Robin Moberg, vice ordförande för SFS, som skriver debattartikeln finns det två stora faror med de nya förändringarna. Det ena är att det kommer att finnas en mer likriktad studentgrupp i Sverige, vilket innebär en kvalitetsrisk. Den andra faran är att den sociala mobiliteten långsamt kommer att sakta in.

NATHALIE NORDHSTRÖM
nathalie.nordhstrom@studentis.com