Stockholm International Career Day


Stockholm International Career Day

KARRIÄR Den 16 oktober kl. 11.00 - 17.00 anordnas Stockholm International Career Day, en karriär- och rekryteringsdag för studenter på Handelshögskolan, KTH och Stockholms universitet. Arrangemanget äger rum i Ljusgården, Kräftriket Hus 3. Ur programmet: · Summmer internship · Apple on Campus exhibits the latest gear. Win iPods and iShuffles · Improve your CV - meet the career coach team · Get recruited

Många vill anställa humanister


Många vill anställa humanister

För den arbetsgivare som letar efter en person som kan tänka kritiskt, lösa problem, uttrycka sig bra i skrift och följa kunskapsutvecklingen inom ett fält, kan det vara ett bra alternativ att anställa en humanist. Det är också det som många arbetsgivare gör.

Hydro söker svenska trainees


Hydro söker svenska trainees

TRAINEEPROGAM 5 oktober stänger ansökningsmöjligheterna till Hydros traineeprogram. Ta chansen att ansöka till programmet som lär bli en av 2009 års mest spännande jobbmöjligheter för universitetsstudenter.

Sex av tio tror inte på jobb


Sex av tio tror inte på jobb

Bara sex av tio högskolestudenter tror att de kommer få ett jobb efter avslutade studier. Det är mindre än hälften som tror att de kommer få ett jobb som matchar deras utbildning. Det visar den senaste Work Life-undersökningen som Manpower har gjort bland 2 000 studenter.

Stor ökning i arbetslösheten i juni


Stor ökning i arbetslösheten i juni

I juni noterades en oväntat stor ökning i arbetslösheten. Ekonomerna gör bedömningen att det är ett ökat antal ungdomar som ligger bakom ökningen. Under juni månad var 416 000 personer arbetslösa. Det motsvarar 8,1 procent av arbetskraften. I åldrarna 15 till 24 år ökade antalet arbetslösa ungdomar med 43 000 personer.

Norge är sommarjobbarnas paradis


Norge är sommarjobbarnas paradis

ARBETSMARKNADEN Bra löner, arbetsförhållanden och en stark nationell ekonomi lockar tusentals sommarjobbare från hela världen till Norge. Inte helt oväntat är även svenskarna flest och yngst. Svenska servitörer är den största och yngsta gruppen av utländska arbetare i Norge, dock ganska tätt följda av bland andra polska byggnadsarbetare, tyska ingenjörer, läkare och sjuksköterskor, enligt TT.

Snygg personal ger inte bättre lönsamhet


Snygg personal ger inte bättre lönsamhet

Snygg personal leder inte nödvändigtvis till bättre lönsamhet, även om många arbetsgivare verkar tro det. Det visar en studie som gjorts vid Karlstads universitet. Den som ser bra ut och som ger ett hälsosamt intryck kan ofta ha lättare att få jobb. Kraven är högst ställda inom hotell och restaurang men även inom bank och detaljhandeln.

Social kompetens och breda kunskaper


Social kompetens och breda kunskaper

Arbetsgivarna efterfrågar socialt kompetenta personer med internationella erfarenheter, breda kunskaper och god branschkännedom när de ska anställa nyutexaminerade studenter. Det visar en ny undersökning från Högskolan på Gotland. Undersökningen och frågan om hur högskolorna bäst ska förbereda studenterna för arbetsmarknadens krav diskuterades vid ett seminarium i Almedalen under tisdagen.

Folk med högre utbildning jobbar mer


Folk med högre utbildning jobbar mer

Det finns ett tydligt samband mellan förvärvsarbete och utbildningsnivå. Det visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Den delen av befolkningen som är högutbildad arbetar i större utsträckning än den delen av befolkningen som har lägre utbildning. Till högutbildade räknas de personer som gått en eftergymnasial utbildning på minst tre år. Till lågutbildade hör de som genomgått folk- eller grundskola.

Var fjärde student känner sig utnyttjad


Var fjärde student känner sig utnyttjad

Var fjärde student anser sig ha blivit utnyttjad på sitt sommarjobb. De vanligaste problemen har varit att de fått mindre lön än utlovat, att de blivit behandlade respektlöst eller att de inte fått de raster som de har rätt till. Det visar en undersökning som bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work har gjort bland 5 000 högskolestudenter. Det är andra året i rad som de tagit reda på hur studenter ser på sina sommarjobb.