Vill skapa nya företag och nya jobb


Vill skapa nya företag och nya jobb

Vi kommer att tillföra resurser för att skapa nya företag och nya jobb på orter som drabbats av strukturomvandlingen. Det skriver Mona Sahlin(s) på DN Debatt. Hon berättar om en ny satsning inför ett jobbtoppmöte i maj. Satsningen innebär ett återväxtprogram som ska stödja befolkningen på orter som drabbats när de gamla jobben försvunnit i samband med strukturomvandlingen.

Flest jobb inom teknik- och vårdyrken


Flest jobb inom teknik- och vårdyrken

Tillväxten av antalet lediga jobb på arbetsmarknaden dämpas ner efter rekordåret 2007. Men trots det förväntas sysselsättningen att öka under 2008. Enligt Linda Pärlemo, prognosmakare på arbetsförmedlingen, kommer sysselsättningen att öka med ungefär 35 000 personer under året.

Byggarbetare är framtidsyrket


Byggarbetare är framtidsyrket

Vilket yrke finns bäst chanser att få jobb inom? Frågan är en som många studenter tar in i beräkningarna när de väljer vad de ska studera. Arbetsförmedlingen presenterade idag en sammanställning på inom vilka yrken det finns störst chans att få jobb på fem till tio års sikt. En sammanställning som görs för första gången.

Studenter knyter kontakter med arbetsliv


Studenter knyter kontakter med arbetsliv

Chalmers studentkår anordnar Nordens största arbetsmarknadsdagar. 12 till 13 februari kommer Chalmers kårhus att fyllas med studenter som vill knyta kontakter med företag. De får då chansen att ställa frågor och prata om examensarbete och praktikplatser. Över 170 svenska och internationella företag kommer att besöka årets Charm som blir den största hittills.

Hur mycket kan du jobba?


Hur mycket kan du jobba?

Den 8 februari arrangerar Malmö högskola en seminariedag om långtidssjukskrivning, arbetslöshet och arbetslivsinriktad rehabilitering som en kulmen på ett utvärderingsuppdrag som växt sig allt större. På uppdrag från Försäkringskassan utvärderade Malmö Högskola de tre regionala och EU-sponsrade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus, som alla riktat sig till långtidssjukskrivna. En utredning som resulterade i rapporten ”Hur mycket kan du jobba?”.

Fler yrkeslärare behövs


Fler yrkeslärare behövs

Det råder brist på yrkeslärare på gymnasienivå. Och värre blir det eftersom många av de som finns snart går i pension. Enligt uppgifter från Högskoleverket kommer det att saknas omkring 12 000 yrkeslärare 2020. De räknar med att det kommer att behövas ungefär lika många lärare i fortsättningen som det gör idag.

Brist på ingenjörer


Brist på ingenjörer

Det är stor risk för att det blir brist på ingenjörer i Sverige i framtiden. Det är Globaliseringsrådets bedömning av situationen. I vissa branscher råder det en brist redan nu. Det är svårt att fylla kurserna på de tekniska högskolorna och intresset för att bli ingenjör har minskat kraftigt.

Brist på läkare


Brist på läkare

[bild_hoger]http://www.student.se/img/article_img/2008/01/20/4fc745559f325a624bcba65bb0d1197f.jpg[slut_bild_hoger]Prognoser från Högskoleverket visar att det är brist på läkare. För att Sverige år 2020 ska kunna bli självförsörjande när det gäller läkare krävs det att läkarutbildningen utökas med 320 platser per år. Idag är antalet nybörjarplatser på läkarutbildningen lågt i förhållande till arbetsmarknadens nyrekrytering.

Kvinnors kompetens tas inte tillvara


Kvinnors kompetens tas inte tillvara

90 procent av kvinnorna i näringslivet upplever att deras kompetens inte tas till vara. Och nästan lika många, 80 procent, tycker inte att det verkar bli bättre. Det visar en undersökning som Wallenbergbolaget Investor har gjort. I undersökningen, som gick ut till 100 kvinnor och 90 män inom nätverket Novare, framkom också att 80 procent av männen känner minskad lust att göra karriär eftersom det är svårt att kombinera karriären med tid för sina barn.

Var femte mobbas på jobbet


Var femte mobbas på jobbet

Var femte person känner sig trakasserad eller mobbad på jobbet. Det visar en ny svensk undersökning gjord av Handelns utredningsinstitut på uppdrag av Svenskt näringsliv. Trakasserierna eller mobbning bottnar ofta i en misstro på den drabbades förmåga att sköta sina arbetsuppgifter. Även från ledningshåll finns ofta ett missnöje. Enligt en företagarpanel i undersökningen klarar cirka 14 procent inte av sina arbetsuppgifter.