Två utländska studenter diskriminerade


Två utländska studenter diskriminerade

Två sjuksköterskestudenter på Högskolan i Halmstad har anmält skolan till diskrimineringsombudsmannen för etnisk diskriminering.

Tydligare regler för praktik


Tydligare regler för praktik

[bild_hoger]D:\Documents and Settings\Nathalie\Mina dokument\Mina texter\Student.se\lakare.jpgDet är otydliga regler om vad som gäller när en student begår misstag på sin praktikplats. Högskoleverket har nu uppmärksammat att det finns ett rättssäkerhetsproblem när en students praktik blir avbruten i förväg på grund av att studenten riskerar att skada andra människor. Det har gjort att studenten inte heller har fått återuppta praktiken förrän den visat att den har de kunskaper som krävs.

Fler studenter får skriva anonymt


Fler studenter får skriva anonymt

Högskolor och universitet väljer i allt större utsträckning att tentera studenter anonymt. Syftet är att undvika subjektiv rättning där exempelvis kön, ålder eller etniskt ursprung kan påverka resultatet. Nu har även Umeå universitet beslutat om att införa anonyma tentor. - Äntligen. Den här frågan har vi jobbat med i många år, säger Karolina Lindkvist, utbildningsbevakare vid Umeå studentkår, till Västerbottens Folkblad.

Kön och region faktorer för studieviljan


Kön och region faktorer för studieviljan

Uppsalaungdomar väljer att studera i högre grad än ungdomar från Jämtland. Stockholmarna är också väl representerade på högskolor och universitet medan gotlänningarna lyser med sin frånvaro. Det visar en undersökning som Högskoleverket gjort. En av anledningarna till att ungdomar i vissa län väljer att studera i större utsträckning är närheten till lärosäten. En annan är familjebakgrunden, om föräldrarna har akademisk utbildning eller inte.

Svårt för kvinnor att bli professorer


Svårt för kvinnor att bli professorer

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Så heter det ofta i diskussioner och visst ligger det mycket i tid. Men i den akademiska världen går förändringen trögt. SvD.se skriver idag att endast 17 procent av alla professorer är kvinnor.

Sovjets massmord in i historien


Sovjets massmord in i historien

Sovjetkommunismens massmord ska bli en obligatorisk del av historieundervisningen. Det säger skolminister Jan Björklund som tycker att det länge varit alldeles för tyst om det. - Det är ju en av de i särklass viktigaste händelserna under 1900-talet i vår närhet, säger han till Svenska Dagbladet. Anledningarna till att massmorden inte inkluderats i historieämnet menar Björklund beror på att man under kalla kriget inte ville stöta sig med Sovjetunionen och att svenska regeringar ofta varit beroende av vänsterpartiet och därför inte vågat ta upp den politiskt heta potatisen.

Missnöje bland it- och teknikstudenter


Missnöje bland it- och teknikstudenter

Många it- och teknikstudenter är inte särskilt nöjda med sin utbildning. Det konstaterar företaget Academic Work i sin undersökning Högskolebarometern. Fyra av tio anser att utbildningarna inte håller den standard arbetsmarknaden efterfrågar. Nästan hälften av it- och teknikstudenterna ansåg också att en lägsta acceptabel ingångslön efter studierna skulle ligga på mellan 24 000 och 27 000 kronor. Mer än 50 procent av kvinnorna som svarade på undersökningen var dock benägna att gå in på en lägre lön, under 23 000 kronor.

Historia blir kärnämne


Historia blir kärnämne

1397, 1523, 1658 - säger de årtalen er någonting? Nu ska historia bli obligatoriskt för svenska gymnasister. Utbildningsminister Jan Björklund säger till Svenska Dagbladet att det är givet att historia borde införlivas bland kärnämnena. När gymnasieskolan nu ska göras om till 2010 är tanken att alla gymnasieelever, inte bara de som går studieförberedande program, ska läsa minst 50 gymnasiepoäng i Historia A.

Antagningsproven breder ut sig


Antagningsproven breder ut sig

Antagningsprov för att bli sjuksköterska? Ja, det kan bli verklighet om Högskoleverkets nya testprojekt faller väl ut., Just nu genomgår flera hundra gymnasiestudenter i Stockholms län särskilda prov för att utvärdera om antagningsprov, eller områdesprov som de kallas i det här sammanhanget, kan vara något för de mest populära vård- och teknikutbildningarna. Tanken är att proven ska användas som ett komplement till intagningen via betyg och högskoleprov.

Malmöstudenter dåliga på att ta examen


Malmöstudenter dåliga på att ta examen

Bara hälften av Malmös högskolestudenter tar ut sin examen. Det är 20 procent färre än riksgenomsnittet och bland de sämsta i Europa. Det visar en undersökning som Sydsvenskan har gjort.