Ladda ner gratis studielitteratur


Ladda ner gratis studielitteratur

Förlaget Studentia erbjuder vem som helst att ladda ner kostnadsfri studielitteratur. I sambarbete med student.se kan du ladda ner kurslitteren gratis direkt till din dator. Här finns både kompendier och övningsböcker inom flera olika ämnen.

SFS satsar på jämställdhet inom akademin


SFS satsar på jämställdhet inom akademin

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har som mål att det senast år 2020 ska vara 50-50 i fördelning mellan manliga och kvinnliga professorer. Att Universiteten är långt ifrån det målet visar dagens inslag från Sveriges Radios program P3 Nyheter, som handlade om könsfördelningen mellan landets professorer. Enligt P3 Nyheter anställde högskolorna 657 professorer mellan 2005 och 2006 varav 75 procent var män. Av alla professorer är 82 procent män. – I en verklighet där kvinnorna fyller omkring 60 procent av

Få universitet får utbilda civilekonomer


Få universitet får utbilda civilekonomer

Endast sex universitet fick examinationsrätt till den nya civilekonomutbildningen enligt Högskoleverket. Universiteten i Lund, Stockholm, Göteborg , Växjö, Linköping och Umeå var de enda som fick rätt att utfärda den nya civilekonomutbildningen enligt Bolognaprocessen. De övriga 17 Universiteten som ansökt om examinationsrätt får utbilda ekonomer, men inte civilekonomer. - Att två tredjedelar av de som sökt får avslag är anmärkningsvärt. Det säger något om kvalitén på svenska högskolor och det är inte ett gott betyg, säger Pelle Rödin, vice ordförande i SFS till SvD.se.

Ny ledning på SU


Ny ledning på SU

Efter intensiva förhandlingar har Stockholms universitets studentkårs fullmäktige enats om en ledning för det kommande verksamhetsåret som börjar den 1 juli.

LiU lägger ner utbildning i Norrköping


LiU lägger ner utbildning i Norrköping

Just för tiden går ett antal Studenter och väntar på besked vad som skall hända med deras utbildning i Norrköping. Det handlar om Musikproducentutbildningen som tidigare fått kritik från HSV och som det nu har beslutats att man skall pausa tillsvidare. Synd om studenterna som fått nöjet att kombinera sitt intresse med en utbildning. Trots att studenterna klagat på både universitetsledningen och HSV att de måste engagera sig för att försöka förstå utbildningen har inget hänt.

En kår är ingen förening


En kår är ingen förening

"En kår är ingen förening" Kårobligatoriet på universiteten strider inte mot föreningsfriheten. Nationer och kårer har aldrig skapats av medlemmar utan har alltid utgjort en del av universitetet. Därmed faller det främsta argumentet för att avskaffa obligatoriet. Det skriver professor Ole Elgström och advokat Conny Linde som företrädare för samtliga inspektorer och proinspektorer vid Lunds studentnationer. Nationer och kårer är en del av universitetet. De utgör i själva verket en oumbärlig tillgång för detta.

Din inriktning spelar ingen roll!


Din inriktning spelar ingen roll!

Din inriktning spelar ingen roll! Ett alltid återkommande ämne för diskussion i universitets- och högskolekretsar är vilken inriktning eller fördjupning man ska läsa. Om man läser till civilekonom – ska man då läsa finansiering eller ska man läsa marknadsföring? Eller kanske rent av Technology Management?

Varning för humaniora ämnen i Umeå


Varning för humaniora ämnen i Umeå

Kris på humanistiska institutionen: För de av er som planerar att läsa humanistiska ämnen i Umeå så rekommenderas att läsa vid ett annat universitet. Närmaste tiden skall inte mindre än 20 miljoner kronor sparas in. Det innebär att en större omorganisation kommer att genomföras samt att ett antal lärare med stor sannolikhet kommer att sägas upp. Detta kommer bidra till ökad oro bland lärarna och sämre kvalitet på utbildningarna.

IT kompetens, en framtida bristvara


IT kompetens, en framtida bristvara

Sökande till utbildningar inom IT har drastiskt minskat sedan IT-krachen. Numera står stolarna mer eller mindre tomma. Enligt uppgifter från Computer Sweden har antalet sökande till systemavetarlinjen på Göteborgs universitet rasat från 4000 1997 till endast 70 i höst och det talas nu om stor kompetensbrist inom IT-branschen.

Allt färre högskolor håller kvalitetsmåt


Allt färre högskolor håller kvalitetsmåt

Under sex år har högskoleverket granskat alla grund -och forskarutbildningar som leder till examen. Rapporten avslöjar att 11% av utbildningarna håller så dålig kvalitet att examinationsrätten ifrågasätts. Undersökningen visar att generellt håller svensk högre utbildning god kvalitet, även i ett internationellt perspektiv. Bland de 1700 utbildningar som undersökts har emellertid en del stora bister upptäckts.