Studieskolan del 3 – Föreläsningar


Studieskolan del 3 – Föreläsningar

För att få ut det mesta av de föreläsningar du går på finns det vissa saker att tänka på. Läs om dem här!

1. Läs på i förväg!

Se till att ha läst de texter som har med föreläsningen att göra i förväg. Du får ut väldigt mycket mer av föreläsningen om du har för vana att alltid göra det! Föreläsaren utgår alltid från att du har läst texten, och det kan vara svårt att följa med i resonemanget om du inte har gjort det. Dessutom är det en bra metod för att inte halka efter i studierna. Den textmängd som är kopplad till varje föreläsning är beräknad så att du faktiskt ska hinna läsa den, och ger dig tid över på slutet av kursen för repetitioner. Har du struntat i att läsa på inför föreläsningarna har du plötsligt mängder att läsa på slutet, och att det inte är att rekommendera har vi redan kommit fram till!

2. Förbered frågor

Ytterligare en fördel med att läsa litteraturen inför föreläsningarna är att du då har möjlighet att förbereda frågor. Föreläsaren tar aldrig upp allting i texten i detalj, och det kanske finns något du behöver ha förklarat som han/hon egentligen inte hade tänkt ta upp. Har du då inte läst texten märker du inte det förrän efter föreläsningstillfället, och kan inte ställa de frågor du kanske hade velat få svar på. Är du däremot väl förberedd kan du tänka igenom vilka delar du vill ställa frågor kring. Var inte rädd för att fråga! Tycker du att det är väldigt jobbigt att ställa frågor under själva föreläsningen, så finns kanske möjlighet att ta någon kortare fråga efter föreläsningen. Det är dock inte säkert att föreläsaren har tid att svara just då, men i sådana fall kan du fråga om du kan maila dina frågor i efterhand.

3. Anteckna på ett sätt som passar dig

Anteckningarna är din sammanfattning av en föreläsning, och därför väldigt viktiga. När du sitter och repeterar det du lärt dig vill du inte råka ut för att du inte förstår vad det är du har antecknat! Oläsliga och röriga anteckningar gör ingen glad. Du behöver alltså komma fram till ett system som passar dig för att ha nytta av dina anteckningar. Ett förslag är att prova att göra en mindmap. En sådan ger dig en bra överblick, och låter dig lätt fylla på med nya anteckningar efter hand utan att det blir rörigt. Du börjar med att skriva ett huvudord i mitten av papperet, använd gärna ett liggande A3 för att få mer plats. Utifrån detta ord drar du sedan linjer och skriver ner stolpord eller kortare meningar kopplade till huvudordet. När du kommer på fler saker du vill skriva ner är det bara att dra nya linjer, och du kan även bygga på linjerna med fler förgreningar. Se också till att du läser igenom och eventuellt renskriver anteckningarna direkt efter föreläsningen.

4. Sålla ut det viktiga

För att du ska kunna föra några vettiga anteckningar måste du lära dig att bedöma vad som är viktig information att anteckna och vad som inte är det. Det är inte en bra strategi att sitta och skriva så pennan glöder, då är risken stor att du missar att faktiskt lyssna på vad som sägs. Försök istället att lyssna en stund, för att sedan sammanfatta det viktigaste med några korta meningar. Bry dig inte om att skriva ner exakta årtal och andra rena faktauppgifter, de finns alldeles säkert att läsa i böckerna. Koncentrera dig istället på att sammanfatta de resonemang som förs, och de exempel som tas upp. Kort sagt, försök framförallt att anteckna det som inte står klart och tydligt i böckerna.

5. Diskutera med dina klasskamrater

Ta tillfället i akt när du ändå är på skolan och träffar dina klasskamrater, att diskutera det ni hört under föreläsningen. Som alltid är det lättare när allt finns färskt i minnet. Kanske kan ni sätta er några stycken och ta en fika efter föreläsningen?