Studieskolan del 5 – Skriva uppsats


Studieskolan del 5 – Skriva uppsats

Det finns mycket formalia att tänka på när det blir dags att skriva uppsats, men här tar vi upp några andra allmänna saker som kan vara bra att ha i åtanke.

1. Börja i tid!

Som alltid gäller regeln att saker tar längre tid än vad du tror. Det är inte bara själva skrivandet av uppsatsen som tar tid, utan även allt runt omkring. Räkna med en lång tid av funderingar, inläsning och insamling av material innan du ens kan börja skriva. Det är viktigt att du låter sådant ta tid, för det är här du lägger grunden till en bra uppsats. Planera din tid ordentligt, och ha som mål att bli helt färdig med uppsatsen inom den utsatta tiden.

2. Skriv tillsammans med någon

Det finns väldigt många fördelar med att skriva uppsats tillsammans med någon. Du har någon nära dig som verkligen förstår och som du kan diskutera med. Någon som peppar dig när det behövs, och som du får vara stöd åt vid andra tillfällen. Någon att bolla idéer med. Dessutom går det snabbare att skriva om ni är två som delar på arbetet. Se bara till att välja din uppsatspartner med omsorg, har ni för olika inställning är det risk att det ställer till snarare än hjälper. Kanske har du någon som du har arbetat ihop med tidigare, i något grupparbete eller annan mindre uppgift, och som du vet att det fungerar bra med. Det är också viktigt att ni trivs med varandra och kommer överens, eftersom ni ska tillbringa många timmar tillsammans.

3. Välj ett intressant ämne

Med intressant ämne menar vi förstås ett ämne som är intressant just för dig. Du ska ägna mycket tid åt detta, och det är viktigt att du faktiskt tycker det är spännande och vill lära dig mer om det. Börja fundera över uppsatsämne ett tag innan det är dags att bestämma sig, så att du har lite idéer att lägga fram för din handledare. Undvik att bara ta något från en lista över lediga ämnen. Du ska känna att du verkligen kan engagera dig i det för en bra stund framöver. Sedan finns det förstås begränsningar kring vad som kan räknas som ett uppsatsämne, och där får du diskutera med handledaren så att ni kommer fram till något som båda tycker känns bra. Har du något du väldigt gärna vill skriva om, men som inte riktigt passar inom det ämne du läser, så fundera över om det går att vinkla det på ett sådant sätt så att det faktiskt går att använda.

writingoncomputer.jpg

4. Välj en intressant metod

Fundera på vilka metoder du tycker är roliga att jobba med. Är det intervjuer, enkäter, någon form av fältundersökning, eller kanske textanalyser? Försök att utgå en hel del från det när du väljer ämne. Har du en metod du tycker är jobbig eller tråkig så är risken stor att det påverkar synen på hela uppsatsskrivandet. Alla metoder passar naturligtvis inte till alla former av uppsatser, vilket också är viktigt att tänka på. Diskutera även detta med din handledare för att komma fram till den bästa lösningen.

5. Läs andras uppsatser

Innan du börjar skriva din egen uppsats är det en bra idé att läsa några andra uppsatser för att se hur de tar sig an olika problem. Du kan få mycket vägledning på detta sätt. Tänk bara på att alla uppsatser ser olika ut, och det som fungerade bra i ett fall kan fungera mindre bra i ett annat.

6. Håll tät kontakt med din handledare

Kontakten med handledaren är en väldigt viktigt faktor för att få ett bra slutresultat inom rimlig tid. Det är förstås individuellt hur mycket du känner att du behöver träffa din handledare. I vissa perioder kanske du vill ha ganska tät kontakt, medan det vid andra tillfällen kan gå längre perioder av arbete på egen hand. Var noga med att hela tiden hålla handledaren uppdaterad om hur det går för dig, och maila hellre kortare textstycken ganska ofta än väldigt långa på en gång.

7. Kan du koppla uppsatsen till arbetslivet?

Om du har möjlighet att skriva en uppsats som du kan ha konkret nytta av när du sedan söker jobb, så är det en chans värd att fundera noga över. Många studenter får aldrig någon direkt nytta av sin uppsats när den väl är färdig, och det är väldigt synd. Kanske finns det något företag som du kan samarbeta med under uppsatsskrivandet? Erbjud dig också alltid att skicka en kopia av uppsatsen till personer du har intervjuat eller på annat sätt haft kontakt med. Du vet aldrig vad det kan leda till.