Forskare ska studera depression


Forskare ska studera depression

Ett nytt forskningsprojekt om depressioner har startat vid Linköpings universitet. Två forskare vid universitetet har fått 7,5 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond för att forska om depressioner och antidepressiv medicin. Forskningen som sker ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv ska ta reda på mer om depressioner och konsekvenserna av den nya generationens antidepressiva läkemedel. Enligt Marianne Winther Jørgensen, universitetslektor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, ISAK, får mellan fem och tio procent av Sveriges befolkning medicin mot depression.

Växjö universitet och Högskolan i Kalmar har blivit Linnéuniversitetet


Växjö universitet och Högskolan i Kalmar har blivit Linnéuniversitetet

Nu har Högskolan i Kalmar och Växjö universitet blivit Linnéuniversitetet. Den 18 januari började de första studenterna sin utbildning på Linnéuniversitetet. Den officiella invigningen kommer att äga rum den 5 februari i både Kalmar och Växjö. Det var vid årsskiftet som Växjö universitet och Högskolan i Kalmar gick ihop och bildade det nya Linnéuniversitetet. Syftet med sammanslagningen är att öka kvaliteten, attraktionskraften och utvecklingspotentialen för utbildning och forskning.

Sveriges mest använda kollegieblock kommer till en stad nära dig


Sveriges mest använda kollegieblock kommer till en stad nära dig

Idén är enkel - gratis kollegieblock fullmatade med tomma skrivblad och underhållning till universitets- och högskolestudenter runt om i Sverige. Nu är vi på turné runt om i Sverige.

Vanligare att barn till högutbildade forskar vidare


Vanligare att barn till högutbildade forskar vidare

Det är vanligare att barn till högutbildade går vidare till forskarutbildning än att studenter utan den bakgrunden väljer att forska vidare. Det är ungefär fyra procent av studenterna med lågutbildade föräldrar som väljer att gå vidare till forskarstudier. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.

Pengar till studier och undervisning utomlands


Pengar till studier och undervisning utomlands

Högskolor och universitet får pengar för att öka möjligheterna att undervisa och studera utomlands. Satsningen Mobilitet för lärare och studenter har startats av regeringen och tanken är att satsningen ska bidra till att utveckla de svenska lärosätenas internationaliseringsarbeten. Sammanlagt avsätts 30 miljoner kronor under perioden 2010 till 2011. Satsningen består av ett undervisningsuppdrag för lärare samt stipendier till studenter för studier utomlands. Efter två år ska satsningen utvärderas och det är Programkontoret som ansvarar för att följa upp rapporteringen av insatserna.

Krantz vill stoppa hobbykurserna


Krantz vill stoppa hobbykurserna

Nu kan universitetens och högskolornas hobbykurser stoppas. Det kan gälla kurser om till exempel planodling, orkidéer eller bloggens teori och praktik. Aftonbladet skriver att högskoleministern Tobias Krantz (FP) vill stoppa de så kallade hobbykurserna. Regeringen vill nu att hobbyverksamhet ska tas bort ur de svenska kursplanerna och Högskoleverket kommer att få till uppdrag att granska lärosätenas utbud. Till Aftonbladet anger högskoleminister Tobias Krantz två skäl till varför de så kallade hobbykurserna borde förbjudas.

Svenska och utländska betyg värderas likvärdigt


Svenska och utländska betyg värderas likvärdigt

Reglerna för värderingen av utländska betyg har ändrats. Regeringen har beslutat att elever med betyg från IB-utbildning, Europaskolorna, Åland och Lycée International ska konkurrera om platserna på samma villkor som de sökande som har svenska gymnasiebetyg gör. På grund av regeringens beslut som fattades den 10 december 2009 har nu Högskoleverket ändrat sina föreskrifter. I fortsättningen ska de elever som fått sina betyg från ovanstående skolor få sina betyg värderade på ett likvärdigt sätt jämfört med de elever som har svenska betyg.

Studentkårer hotar att såga ner blommor


Studentkårer hotar att såga ner blommor

Lunds universitets studentkårer hotar med att såga ner magnolior som länge funnits på Universitetsplatsen om inte universitetet tar avstånd från Tobias Krantzs proposition om studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Propositionen kommer att presenteras nästa vecka. Studenterna har sagt i fem år att de ska såga ner de välkända magnoliorna om förslaget går igenom. På måndag den 25 januari är det dags. Om inte Lunds universitet tar avstånd från förslaget genomförs nedsågningen av magnoliorna.

Genusmärkning vid Uppsala universitet


Genusmärkning vid Uppsala universitet

Nu har ett förslag på genusmärkning inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet lämnats. Det var för ett år sedan som områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap beslutade att man skulle utreda om en så kallad genusmärkning kunde genomföras inom vetenskapsområdet. Nu har arbetsgruppen lämnat ett förslag även om förslaget ännu inte är helt färdigt. De flesta av förslagen är hämtade från Lunds universitets rapport om genuscertifiering. Det handlar bland annat om att undervisningen ska utföras av lika många män som kvinnor.

Bättre kvalitet på undervisning på engelska


Bättre kvalitet på undervisning på engelska

Kvaliteten av undervisning på engelska behöver säkras. Det var ungefär 250 personer som deltog i Högskoleverkets konferens ”Undervisning på engelska” och en enkät som gjordes som uppföljning visar att frågan om undervisning på engelska behöver belysas mer. Det var bara en femtedel av dem som deltog i enkäten som tycker att det egna lärosätet har kommit långt i frågan. Sammanlagt var det 253 personer som deltog på konferensen. Fem av dem ingick i projektgruppen.