Nytt forskningsprogram om mode


Nytt forskningsprogram om mode

Ett nytt forskningsprogram är under uppbyggnad vid Högskolan i Borås. Det är forskningsprogrammet M3 – mode, miljö och marknad som håller på att byggas upp. Idén med verksamheten är att utveckla en ny kunskap om hela den textila värdekedjan. Programmet kommer att gå igenom hela vägen från idé via leden fram till konsumenten och slutligen återvinning. Programmet kommer även att forska om modenäringens i förhållande till andra branschers särskilda egenskaper.

Regeringen vill införa studieavgifter


Regeringen vill införa studieavgifter

Nu har regeringen lämnat över en proposition om studieavgifter för utländska studenter till riksdagen. De föreslår att det ska införas en bestämmelse i högskolelagen som handlar om att högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för svenska medborgare och även för medborgare i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, eller i Schweiz.

Antalet yrkesexamina minskar


Antalet yrkesexamina minskar

Antalet avlagda lärarexamen minskade med 20 procent förra läsåret. Även antalet avlagda civilingenjörsexamen minskade. Där skedde det en minskning med 14 procent under samma period. Det visar ny statistik från Högskoleverket. Det har skett en minskning av antalet avlagda examina de senaste tre åren. Minskningen beror på att det är färre studenter som tar ut yrkesexamina. Sedan läsåret 2007/08 har antalet yrkesexamina minskat med fem procent.

Samarbetar när kårobligatoriet avskaffas


Samarbetar när kårobligatoriet avskaffas

Nu ska det bli lättare för Lunds studenter att ta del av studentlivet i Lund. Igår, den 16 februari, skrev kårerna, nationerna och AF, Akademiska Föreningen, ett samarbetsavtal som de har döpt till Studentlund. Bakgrunden till samarbetet är att kårobligatoriet kommer att avskaffas från och med den 1 juli. När det träder i kraft kommer landets studenter istället att ha frivillig medlemskap i kårerna.

Regeringen föreslår ny lärarutbildning


Regeringen föreslår ny lärarutbildning

Regeringen vill ha tydligare struktur och högre kvalitet på den svenska lärarutbildningen. I propositionen ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning” som regeringen nu har lämnat över till riksdagen finns det förslag på en ny lärarutbildning. Bland annat föreslås det att dagens lärarexamen ska ersättas av fyra nya examina. Dessa är förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen. Ett par av dem har i sin tur olika inriktningar och på det viset anpassas utbildningarna till undervisning i olika årskurser.

Snart går anmälningstiden till högskoleprovet ut


Snart går anmälningstiden till högskoleprovet ut

Den 15 februari går anmälningstiden till vårens högskoleprov ut. Vårens prov skrivs lördagen den 10 april. Att göra högskoleprovet kan vara ett sätt att öka chanserna att komma in på den utbildning du vill söka in på. Genom att skriva högskoleprovet placeras du i ytterligare en urvalsgrupp. Har du dessutom ett slutbetyg från gymnasiet eller ett studieomdöme från en folkhögskola är du med och konkurrerar i två urvalsgrupper.

1000 sätt att sitta på


1000 sätt att sitta på

Ingenjörsstudenter vid Mälardalens högskola har jobbat efter tanken 1 000 sätt att sitta på. Nu visar de upp vad de har kommit fram till på möbelmässan Stockholm Furniture Fair 2010 i Älvsjö. På mässan som pågår mellan den 9 och den 13 februari visar studenterna upp möbler som de har arbetat fram. Det var under en kurs i industridesign som de tog fram olika sittmöbler som kan användas till olika sittställningar.

Resultatet visas nu upp på möbelmässan.

Forskare har tagit fram belysning helt av plast


Forskare har tagit fram belysning helt av plast

Forskare vid Linköpings och Umeå universitet har i samarbete med kollegor i USA uppfunnit belysning som är helt i plast. Det är med det nya kolmaterialet grafen som det nu går att bygga belysningskomponenter som är helt utan metall och som därför går att återvinna till hundra procent.

Fler med funktionshinder börjar plugga


Fler med funktionshinder börjar plugga

Antalet studenter med funktionshinder ökar. Förra året var det 22 procent fler studenter med funktionshinder som började studera jämfört med året innan dess. Det uppger P3 Nyheter. Det var 7 500 studenter med funktionshinder som gick på svenska universitet och högskolor under 2009.

Linköping och Umeå universitet blir kritiska vänner


Linköping och Umeå universitet blir kritiska vänner

Linköpings universitet och Umeå universitet har inlett ett strategiskt samarbete. Genom samarbetet vill de stärka och utveckla lärosätenas kvalitet och konkurrenskraft. Huvudtanken är att de ska vara varandras bästa kritiska vänner och på det viset få hjälp av varandra. Umeå och Linköping ligger inte nära varandra geografiskt och de vill inte slå ihop sina verksamheter. Samarbetet gäller istället att de ska ha en gemensam kultur- och värdegemenskap och att de vill ha en bred samsyn på de förutsättningar som finns för forskare och högre utbildning.