Två nya konstnärliga skolor


Två nya konstnärliga skolor

Lunds universitet har fått två nya konstnärliga skolor. Det är vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, som Arkitektskolan och Industridesignskolan har startat med en varsin skolchef. Utbildningarna är i sig inte nya men genom att bilda två nya skolor av dem vill högskolan profilera och förstärka sina konstnärliga utbildningar. Arkitektutbildningen startade redan för 45 år sedan och Industridesignutbildningen har funnits sedan 90-talet. Kort efter att utbildningen startade fick den en donation av en Ikea-stiftelse.

SFS efterlyser nyårslöften


SFS efterlyser nyårslöften

Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, frågar i en debattartikel på Corren.se vad Anders Borg och Thomas Östros har för nyårslöften om den högre utbildningen. Klas-Herman Lundgren menar att den högre utbildningen behöver några rejäla nyårslöften inför det år som precis har startat. Bland annat vill han se en höjning av anslagen till grundutbildningskvaliteten i miljardklassen.

Lättare för lärare att kontrollera källor


Lättare för lärare att kontrollera källor

En ny metod i urkund ska göra att det går snabbt och enkelt för lärarna att överblicka källorna i studenternas arbeten. Den nya metoden ska introduceras under 2010. Den innefattar bedömning, granskning och vidare utredning. Den interaktiva analysen kommer att släppas i betaversion i början av 2010. Den nya metoden kommer även att ge lärarna möjlighet att själva redigera i källförteckningen. Tanken är inte att den nya interaktiva analysen ska ersätta den klassiska analysen som används i dagsläget. Den kommer snarare att finnas tillgänglig som ett alternativ.

Rekordmånga vill plugga till mäklare


Rekordmånga vill plugga till mäklare

Rekordmånga vill bli mäklare. När intresset för Sveriges mäklarutbildningar är rekordstort så blir också mäklarprogrammen bland de svåraste utbildningarna att komma in på vid många högskolor. Det rapporterar Sveriges Radio. Det krävs två års akademisk utbildning för att bli en auktoriserad fastighetsmäklare. Utbildningen finns vid ett tiotal högskolor i Sverige. Eftersom intresset är stort är det nu svårt att komma in på utbildningarna.

Nytt program i kärnkraftteknik


Nytt program i kärnkraftteknik

Nästa höst startar ett nytt högskoleingenjörsprogram i kärnkraftteknik vid Uppsala universitet. Syftet med utbildningen är att förbereda studenten för en karriär inom kärnkraftsindustrin. Utbildningen kommer att ges i nära samarbete med kärnkraftsindustrin. Programmet är ettårigt och det krävs två års studier på ett högskoleingenjörsprogram i elektroteknik, maskinteknik eller motsvarande vid en svensk högskola för att komma in. Den svenska kärnkraftsindustrin kommer inom en överskådlig framtid att ha behov av teknisk personal inom områdena drift, service, underhåll och teknisk utveckling.

Varierande praktiktid på sjuksköterskeutbildningar


Varierande praktiktid på sjuksköterskeutbildningar

Längden på praktikperioderna på landets sjuksköterskeutbildningar varierar mycket. Trots att utbildningarna leder till samma examen varierar tiden som studenterna får vara ute på praktik. Den treåriga sjuksköterskeutbildningen ges vid 23 svenska lärosäten. Sveriges Radio Gävleborg har gjort en sammanställning över hur många veckors praktik utbildningarna vid de olika lärosätena har. Ett av de lärosätena som har mest praktik är Sophiahemmet högskola. Där får sjuksköterskestudenterna hela 47 veckors praktik.

Ny klädpolicy vid Göteborgs universitet


Ny klädpolicy vid Göteborgs universitet

Nu får studenter vid Göteborgs universitet inte ha på sig vad de vill när de deltar i undervisningen. Göteborgs universitet har nämligen infört en ny klädpolicy för studenter och anställda vid lärosätet. Införandet av en ny klädpolicy innebär att det finns en policy och regler för hur man ska klä sig i samband med undervisningen vid Göteborgs universitet. Förutom kläder gäller den även personlig utsmyckning och annan utstyrsel som man har på sig i samband med undervisning, prov, examination eller praktik.

Inga obehöriga lärare med ny skollag


Inga obehöriga lärare med ny skollag

Det kommer att bli förbjudet att tillsvidareanställa obehöriga lärare. Det föreslår regeringen i förslaget till den nya skollagen. Undantag ska finnas för modersmålslärare och yrkeslärare. Detta är en av de viktigaste punkterna i regeringens förslag på ny skollag som presenterades av utbildningsminister Jan Björklund.

Bra stipendier för utländska studenter


Bra stipendier för utländska studenter

Det ska finnas ett bra stipendieprogram för utländska studenter. Det uppmanar Högskoleverket, Internationella programkontoret, STINT och Svenska Institutet regeringen till i en skrivelse. Anledningen är att svenska universitet och högskolor ska få genomslagskraft internationellt.

Studenter isolerade från arbetsmarknaden


Studenter isolerade från arbetsmarknaden

Din kontakt med arbetslivet beror helt på vilken skola och institution du går i. Det här måste förändras anser Riksrevisionen som i en ny rapport slår fast Studenters anställningsbarhet, som presenteras i dag.

I högskolelagen står det att studenter ska få kontakt med sitt framtida yrkesliv genom utbildningen, något som preciseras i högskoleförordningen.