Lunds universitet satsar på universitetsmiljö


Lunds universitet satsar på universitetsmiljö

Lunds universitet ska utveckla sin universitetsmiljö. Det satsar de nu 100 miljoner kronor på. Dels ska de skapa bra utbildningslokaler och laboratorium, dels ska de öppna upp universitetet så att det skapas fler mötesplatser där man kan utveckla nya idéer och samarbeten. Av pengarna ska 47 miljoner kronor gå till att förbättra universitetets forskningsinfrastruktur och säkra tillgången på spetsutbildad personal som kan driva den. Styrelsen för Lunds universitet beslutade vid sitt förra sammanträde att de ska avveckla reserven som de har byggt upp sedan mitten av 1990-talet.

CSN tror på färre studenter i framtiden


CSN tror på färre studenter i framtiden

Det har aldrig varit så många som har studerat på högskolor och universitet som det är i dagsläget. Men Centrala studiestödsnämnden, CSN, uppger till Dagens Nyheter att det kommer att se mörkare ut i framtiden. Magnus Forss på CSN säger till DN.se att trycket mot skolorna kommer att klinga av. Det skulle innebära att det blev tufft för läroverken. Just nu är antalet helårsstudenter vid svenska universitet och högskolor rekordhögt. Det visar statistik från Högskoleverket.

SFS vill fokusera på studentinflytande för vuxenstuderande


SFS vill fokusera på studentinflytande för vuxenstuderande

Under veckan presenterade Sveriges förenade studentkårer, SFS, en nationell konferens för vuxenstuderande. Konferensen samlade ungefär 40 studerande och fungerade som en introduktion i studerandeinflytande och politisk påverkan. Konferensen var också ett startskott på en nationell organisation för vuxenstuderande. Det gäller dem som läser på folkhögskola, yrkeshögskola/KY, komvux, SFI eller Särvux. SFS har funnits i snart 90 år och syftet med organisationen har hela tiden varit att lyfta upp studentfrågor på den politiska dagordningen.

Sjuksköterskeutbildningar får tillbaka sin examensrätt


Sjuksköterskeutbildningar får tillbaka sin examensrätt

Nu får Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Högskolan i Skövde börja utbilda sjuksköterskor igen. De har förnyat sina utbildningar och har därför fått tillbaka sina examensrätter. Nu bedömer Högskoleverket att utbildningarna har bättrat sig och håller en god kvalitet. Dessutom får Örebro universitet tillbaka sin examensrätt för biomedicinsk analytiker.

Bostadsbrist i Uppsala


Bostadsbrist i Uppsala

Tre av hundra studenter tackar nej till en plats vid Uppsala universitet på grund av den rådande bostadsbristen. Det visar en undersökning som Uppsala studentkår har gjort tillsammans med Uppsala universitet och Uppsala kommun. I undersökningen har de tagit reda på varför studenter som hoppar av studierna tidigt väljer att avbryta sin utbildning. Det visade sig att tre procent av dem som avbryter eller låter bli att börja studera i Uppsala gör det för att det är svårt att hitta en bostad i studentstaden.

SFS vill avskaffa nya antagningsregler


SFS vill avskaffa nya antagningsregler

Avskaffa de nya antagningsreglerna. Det tycker Sveriges förenade studentkårer, SFS, som tar upp frågan på Aftonbladets debattsida. Bland annat skriver de att de ser kvalitet i högskolan ur flera olika perspektiv, antagningen är ett av perspektiven. De tar upp att regeringen har beslutat att nya antagningsregler ska träda i kraft inför skolåret 2010/11. Tanken med dem är att konkurrenssätta de sökande i högskolan hårdare och att komma bort från 20,0 poänginflationen.

Ny utbildning till barnboksförfattare


Ny utbildning till barnboksförfattare

Nu ska Linnéuniversitetet utbilda framtidens barnboksförfattare. Det är till hösten som universitetet startar en ny kreativ och inspirerande utbildning tillsammans med kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Kursen heter Att skriva barnlitteratur. Universitetet har bedrivit utbildningar i litterärt skapande på både grundnivå och avancerad nivå i flera år men den nya kursen är speciellt inriktad på dem som vill skriva för barn.

Fler kvinnor söker traditionellt manliga utbildningar


Fler kvinnor söker traditionellt manliga utbildningar

Det är allt fler kvinnor som väljer att söka in till de traditionellt manliga utbildningarna. Fram till år 2030 kommer kvinnor att dominera många av de traditionellt manliga utbildningarna på eftergymnasial nivå. Det visar uppgifter från Statistiska Centralbyrån. Männen ökar däremot inte i samma utsträckning när det gäller att söka in till de traditionellt kvinnliga utbildningarna. Bland annat finns kvinnorna representerade i eftergymnasiala utbildningar till bland annat arkitekt, tandläkare och veterinär.

Diskriminerade kvinnor får skadestånd


Diskriminerade kvinnor får skadestånd

Lunds universitet betalar ut skadestånd till 24 diskriminerade kvinnor. Universitetet och Elin Sahlin som tillsammans med de andra kvinnorna stämde universitetet har träffat en överenskommelse. Överenskommelsen innebär att Elin Sahlin och de andra 23 kvinnorna ska få 35 000 kronor vardera i skadestånd. Kvinnorna stämde universitetet för olaglig könsdiskriminering efter att män fått förtur till platserna på psykologiutbildningen. Det var Elin Sahlin som först stämde lärosätet för olaglig könsdiskriminering i en grupptalan i november 2009.

Lunds universitet expanderar


Lunds universitet expanderar

Lunds universitet ska nyanställa mellan 300 och 400 personer. Bland dem som ska nyrekryteras finns både lärare och forskare. Genom den stora utökningen kommer förra årets överskott inte att upprepas. Istället för att få 451 miljoner kronor i överskott kommer universitetets överskott att ligga på 16 miljoner kronor. Det skriver Sydsvenskan, som berättar om hur budgeten för 2010 som universitetsledningen nu har ställt sig bakom, ser ut.