Nytt högskoleprov kan vara på väg


Nytt högskoleprov kan vara på väg

Högskoleverket har tagit fram ett förslag på ett nytt högskoleprov. Tanken är att det ska kunna tas i bruk hösten 2011. Högskoleverket efterlyser nu synpunkter på förslaget av dem som jobbar med urval- och antagningsfrågor. Det kommer att hållas ett seminarium i Stockholm i frågan den 18 maj. Det nya provet ska ha fler uppgifter, tydligare delmoment och ett helt nytt prov i matematik. Det skriver tidningen Metro. Nils Olsson berättar för Metro att det nya högskoleprovet ska vässas och bli ett mer effektivt urvalsinstrument till högskolan.

Polisutbildning blir högskoleutbildning


Polisutbildning blir högskoleutbildning

Förslaget är att göra om dagens polisutbildning så att det blir en treårig högskoleutbildning. Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att räkna ut vad en sådan reform skulle kosta. Polisförbundet se positivt på förslaget och enligt Jan Karlsen som är ordförande för Polisförbundet är det en viktig milstolpe. Han menar att polisutbildningen måste få högskolesatus för att man ska kunna jobba ordentligt med att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Kritik mot Svenskt Näringslivs rankingar


Kritik mot Svenskt Näringslivs rankingar

Svenskt Näringsliv får kritik för sina högskolerankingar. Det är Högskoleverket som tycker att deras rankingar av högskolor och universitet är vilseledande. Svenskt Näringsliv publicerar varje år rankingen Högskolekvalitet. Rankingen jämför hur olika utbildningar samverkar med arbetslivet. Den visar också i vilken omfattning de olika utbildningarna leder till jobb. Högskoleverket berättar om hur Svenskt Näringsliv skapade rubriker om problem i högskolan i samband med att den senaste rankingen publicerades.

67 000 skrev högskoleprovet


67 000 skrev högskoleprovet

I lördags, den 10 april, skrev 67 000 personer högskoleprovet runt om i Sverige. Facit och delprov finns nu att läsa på Studera.se. Även på text-tv går det att läsa de rätta svaren. I facit framkommer det också vilket block som var utprövningsuppgifter. De som skrev högskoleprovet kommer att få facit i samband med att de får besked om provresultatet. I regel behöver du inte skicka in ditt provresultat till VHS, Verket för högskoleservice, när du söker en utbildning.

Student JO-anmäler Lunds universitet


Student JO-anmäler Lunds universitet

En student har JO-anmält Lunds universitet. Han tycker att det är oacceptabelt att studenterna måste skriva avtal med den amerikanska söktjänsten Google för att få tillgång till skolans e-postsystem. Studenten som är från Bjärred har valt att anmäla universitetet till justitieombudsmannen. För att få full tillgång till Lunds universitets e-postsystem måste du skriva på ett avtal med Google. Avtalet kan leda till att du blir överröst med reklammail. Universitetet lade nyligen över sitt e-postsystem på Google i USA.

Kampanj för breddad rekrytering


Kampanj för breddad rekrytering

Den 9 april startar kampanjen ”Om jag når den första grenen...så kommer jag att kunna klättra som på en stege”. Kampanjen arrangeras av Mångfaldsbyrån ESMeralda (Elev, Student, Mångfald) och Uppsala studentkår. Kampanjen anses vara viktig just nu.

Lite undervisning med professorer


Lite undervisning med professorer

Professorerna står bara för åtta procent av högskole- och universitetsstudenternas undervisning. Hur stor andel av undervisningen som utförs av professorer varierar mellan de olika vetenskapsområdena. Det visar nya siffror från Högskoleverket. Det är inom naturvetenskap som studenterna träffar på mest professorer. Professorerna inom naturvetenskap utför en betydligt större andel undervisning jämfört med andra professorer. Högskoleverkets nya rapport visar att anställda vid landets universitet och högskolor tillbringar 25 procent av tiden åt undervisning och 40 procent åt forskning.

Studenter gör kolonistugor


Studenter gör kolonistugor

Arkitektstudenter vid Lunds tekniska högskola har fått i uppgift att ta fram modeller på kolonistugor. Tio av modellerna som har tagits fram kommer att bli riktiga stugor vid Landskronas 600-årsjubileum år 2013. Det skriver Helsingborgs Dagblad. Studenterna som går en speciell kurs i träbyggnad har tagit fram modeller på moderna och annorlunda kolonistugor. 31 olika modeller togs fram och tio av dem har valts ut för att bli riktiga stugor.

Chalmersstudenter bygger formulabil


Chalmersstudenter bygger formulabil

Chalmers Formula Student kommer att tävla i en stor europeisk ingenjörstävling i sommar, Formula Student på Silverstone Circuit. Laget kommer där att tävla i flera olika moment som testar bilens köregenskaper. Laget ska även kunna bevisa att den prototyp som de har byggt går att sälja som en serieproducerad bil med god lönsamhet. Chalmers tekniska högskola började med projektet Chalmers Formula Student för åtta år sedan.

Almedalsveckan blir högskolekurs


Almedalsveckan blir högskolekurs

Sommarens Almedalsvecka blir högskolekurs. Det är Uppsala universitet tillsammans med Högskolan på Gotland som kommer att hålla sommarkursen Retorik och politik i anslutning till Almedalsveckan på Gotland i sommar. Kursen som är på sju och en halv högskolepoäng pågår på Gotland under fem veckor i sommar. En av studenternas huvuduppgifter kommer att bli att följa politikernas framträdanden och analysera deras tal.