Microsoft blir e-postleverantör


Microsoft blir e-postleverantör

13 000 studenter vid Mälardalens högskola ska få Microsoft som ny e-postleverantör. Avtalet mellan Mälardalens högskola och Microsoft innebär att 13 000 studenter kommer att byta från den nuvarande lösningen som bygger på den öppna webbmailklienten IMP till Microsofts Live@edu-svit där även Outlook Live ingår. Det rapporterar idg.se.

Microsoft har den senaste tiden träffat en rad kontrakt med svenska högskolor.

Ska energieffektivisera byggnader


Ska energieffektivisera byggnader

Högskolan på Gotland får 1,6 miljarder kronor till ett forskningsprojekt om energieffektivisering. Det är Centrum för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader vid Högskolan på Gotland som får bidraget på 1,6 miljoner kronor. Pengarna ska gå till att delta i projektet Healthy and Energy Efficient Living in Traditional Rural Houses. Det innebär att man tillsammans med projektpartners i Estland och Finland ska undersöka hur man kan göra traditionella byggnader mer energieffektiva utan att det får negativa konsekvenser för varken byggnader eller dess brukare.

Studenter hjälper till med läxläsning


Studenter hjälper till med läxläsning

Internationella studenter vid Chalmers tekniska högskola har hjälpt högstadieelever med läxläsningen. Under vårterminen har Chalmers läxhjälp pågått på högstadieskolorna i Bergsjön och Biskopsgården. Studenterna har hjälpt högstadieeleverna med kemi, matte, svenska och engelska samtidigt som de har inspirerat till högre studier. Det var hösten 2009 som skolchefer i Göteborg träffade representanter från Chalmers för att prata om svenska och utländska mastersstudenter som kunde jobba som läxhjälpare i Göteborgs stadsdelar.

Mindre upptäckta fusk


Mindre upptäckta fusk

Antalet upptäckta fusk har minskat mellan 2008 och 2009. Under 2009 var det ungefär 500 studenter som blev varnade eller avstängda för fusk. Det är en minskning med sju procent jämfört med 2008. Det visar Högskoleverkets årliga sammanställning över universitetens och högskolornas disciplinåtgärder.

Få känner till nya antagningregler


Få känner till nya antagningregler

Regeringen har misslyckats med att informera blivande studenter om de nya utbildningsreformerna. Det visar en årlig undersökning som Studentum har gjort bland personer som tänker söka en eftergymnasial utbildning inför hösten. Undersökningen visar att studenternas kunskap om flera av de reformer som har genomförts av den sittande regeringen under deras mandatperiod är anmärkningsvärt låg. Sju av tio känner inte till eller har inte fått tillräcklig information om de nya antagningsreglerna.

Flodström lämnar posten som universitetskansler


Flodström lämnar posten som universitetskansler

Anders Flodström kommer att lämna sin post som universitetskansler och chef för Högskoleverket den 1 juli i år. Han uppger att anledningen är en förtroendeklyfta mellan honom och departementets ledning när det gäller ett nytt kvalitetssystem för den högre utbildningen. De senaste åren har Högskoleverket jobbat med regeringsuppdraget att utforma ett nytt system för att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningarna. Systemet har utvecklats i nära samarbete med högskolesektorn.

Flera lärosäten forskar om anlagda bränder


Flera lärosäten forskar om anlagda bränder

Flera lärosäten deltar i forskning om anlagda bränder. 555 bränder i skolor och förskolor anmäldes under förra året. Av dem var minst 265 anlagda. Det skriver Sydsvenskan. Nu ska ett forskningsprojekt ge svar på varför det sker så många anlagda skolbränder. Genom undersökningen ”Anlagd brand” som leds av Brandforsk, Styrelsen för svensk brandforskning ska frågan besvaras. De kommer att djupintervjua personer som har tänd eld på skolor.

Granskar insatser för utländska akademiker


Granskar insatser för utländska akademiker

Riksrevisionen ska granska de statliga insatserna för att ta tillvara invandrade akademikers kompetens. Invandrade akademiker är i högre utsträckning arbetslösa och överkvalificerade än inrikesfödda akademiker, enligt statistik. Samtidigt finns det ett behov av kvalificerad arbetskraft på arbetsmarknaden.
– Det är viktigt att invandrade akademikers kompetens tas tillvara bättre, bland annat för att säkra generationsväxlingen och den framtida kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden, säger riksrevisor Jan Landahl i ett pressmeddelande.

Kombinerad lärar- och civilingenjörsutbildning


Kombinerad lärar- och civilingenjörsutbildning

Chalmers tekniska högskola vill börja utbilda ämneslärare i data, fysik, kemi, matematik och teknik. Därför ansöker de nu om examenstillstånd hos Högskoleverket. Förslaget innebär att studenter som väljer att bli lärare även kommer att kunna få en examen som civilingenjör. Därmed kommer studenterna komma ut till en bred arbetsmarknad där de har flera karriärvägar att välja mellan när de är klara med sina studier. Ingenjörsutbildningen innehåller många av de kunskaper som man behöver om man ska bli ämneslärare i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen.

SFS för en jämställd forskarutbildning


SFS för en jämställd forskarutbildning

”En jämställd forskarutbildning”. Det är namnet på ett projekt som SFS, Sveriges förenade studentkårer, kommer att driva under 2010 och 2011. Projektet har tillsammans med 16 andra projekt beviljats medel från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Genom projektet vill man utbilda och inspirera doktoranders företrädare inom studentkårerna och de lokala fackavdelningarna att intensifiera jämställdhetsarbetet vid landets lärosäten.