Energibolag samarbetar med högskolan


Energibolag samarbetar med högskolan

Gävle Energi AB satsar sammanlagt tre miljoner kronor i ett samarbete med Högskolan i Gävle.
– Vi tar vårt ansvar och har starka framtidsambitioner när det gäller forskning och utveckling med fokus på klimat och miljö inom energiområdet, säger Per Laurell, vd för Gävle Energi, i ett pressmeddelande.
En miljon kronor per år i tre år ska energibolaget betala för att utveckla partnerskapet med högskolan. Genom att samverka med regionens högskola och näringsliv vill de skapa attraktionskraft och utveckling.

Psykoterapeututbildningen bör förändras


Psykoterapeututbildningen bör förändras

Nu är det dags att psykoterapeututbildningen genomgår en förändring. Det tycker Högskoleverket som redan tidigare har påpekat att det finns stora brister inom psykoterapeututbildningen. Högskoleverket har nu gett regeringen förslag på ett antal åtgärder som kan höja och säkerhetsställa kvaliteten på utbildningen. Bland annat vill verket att antagningen ska begränsas till vissa yrkesgrupper. I dag måste man ha genomgått en grundläggande utbildning i psykoterapi för att få söka till psykoterapeututbildningen.

Intresset för psykologutbildningen ökar


Intresset för psykologutbildningen ökar

Det är fortfarande lärar- och civilingenjörsutbildningarna som är populärast att söka inför höstterminen-10. Av de program som leder till yrkesexamen är det lärar- och civilingenjörsutbildningen som har i särklass flest förstahandssökande inför hösten. Jämfört med förra hösten minskar dock båda programmen något. Istället är det psykolog- och tandhygienistutbildningarna som ökar mest. När ansökningstiden gick ut den 15 april var det ungefär 340 000 personer som hade sökt till högskolor och universitet. Det är en ökning med fyra procent jämfört med förra året.

Inte alltid smidigt att cykla


Inte alltid smidigt att cykla

Cykeln kan vara ett bra transportmedel för studenter. Att cykla är bra för både kroppen och plånboken. Dessutom är det mer miljövänligt än att åka bil. För många studenter är cykeln så gott som nödvändig. Fördelarna är många. Cykeln är för det mesta ett praktiskt transportmedel som gör att du kan förflytta dig från en plats till en annan på ett enkelt, smidigt och billigt sätt. Med den bakgrunden ställer sig Uppsala studentkår frågan: Är det så smidigt och enkelt att cykla alla gånger?

Håller fast vid kårobligatoriet


Håller fast vid kårobligatoriet

Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping ska behålla kårobligatoriet. Chalmers styrelse har beslutat att de som pluggar vid Chalmers även i fortsättningen ska vara medlemmar i studentkåren trots att kårobligatoriet kommer att avskaffas. Anledningen till beslutet är att en stark studentkår med engagerade studenter är viktigt för utbildningens kvalitet och teknologernas studiemiljö. Tidigare erfarenheter från andra lärosäten visar att engagemanget blir mindre om medlemskapet är gratis eller frivilligt. Det statliga kårobligatoriet tas bort från och med den 1 juli i år.

Bättre grundutbildning är valfråga för SFS


Bättre grundutbildning är valfråga för SFS

Bättre grundutbildning - bättre välfärd. Så lyder Sveriges förenade studentkårer, SFS:s valfråga. SFS har nu lanserat webbplattformen battregrundutbildning.nu som en del av sin valkampanj. Syftet är att synliggöra bristen av resurser till högre utbildning i Sverige samt de viktiga satsningar som måste göras. Plattformen ska också öppna upp kommunikationsvägarna mellan studenterna och riksdagspolitikerna inför valet.

Fler studenter med utländsk bakgrund


Fler studenter med utländsk bakgrund

Andelen studenter med utländsk bakgrund på högskolor och universitet fortsätter att öka. Läsåret 2008/09 hade 18 procent av nybörjarna på högskolan utländsk bakgrund. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån och Högskoleverket. Läsåret 2008/09 började 12 400 personer med utländsk bakgrund på högskolan. Det är en ökning med sju procent jämfört med året innan. 18 procent av alla nybörjare hade utländsk bakgrund. För tio år sedan låg motsvarande siffra på tolv procent. Av de 12 400 personer som började läsa på högskola eller universitet var 8 700 födda utomlands.

Lunds universitet får examinera apotekare


Lunds universitet får examinera apotekare

Lunds universitet ska få börja utbilda apotekare. Högskoleverket har gett lärosätet tillstånd att få utfärda apotekarexamen. I oktober förra året ansökte Lunds universitet hos Högskoleverket om att få utfärda apotekarexamen på 300 högskolepoäng. Sakkunniga har fått bedöma frågan och bestämde sig för att bifalla Lunds universitets ansökan. Högskoleverket gjorde samma bedömning. Tanken är att universitetet ska skapa en apotekarutbildning med en ny profil.

Beatrice Högå ny ordförande för SFS


Beatrice Högå ny ordförande för SFS

Beatrice Högå, ordförande för Karlstad studentkår, blir ny ordförande för SFS, Sveriges förenade studentkårer. Det var under årsmötet, SFSUM 2010, i Uppsala som det valdes vilka som ska representera SFS under nästa verksamhetsår. Elisabeth Gehrke, vice ordförande för Lunds universitets studentkårer, valdes till vice ordförande. Den nya ordföranden Beatrice Högå tar över efter Klas-Herman Lundgren den 1 juli. Beatrice kommer från början från Karlstad där hon nu läser statsvetenskap vid Karlstads universitet.

Svenska bilar i Shell Eco Marathon


Svenska bilar i Shell Eco Marathon

Det gick bra för Luleå tekniska universitet, LTU, och Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Shell Eco Marathon. Studentteamet från LTU körde 1 201 kilometer på en liter etanol med sin miljöbil Skiltzi under tävlingen. Det är svenskt rekord. Nu hyllas de av Gröna bilister. Studenter vid KTH fick pris för sina tekniska framsteg med bilen Agilis. Det var under Shell Eco Marathon som KTH-bilen vann 800 euro och en pokal. Tävlingen avgjordes i Lausitz i Tyskland. Det var sammanlagt 221 lag från 24 olika länder som var med i tävlingen.