Fler åker utomlands via Erasmus


Fler åker utomlands via Erasmus

Det är allt fler svenska studenter som söker sig ut till de andra EU-länderna via Erasmusprogrammet. Det är Linköpings universitet som står för den största ökningen av utresande svenska studenter. EU-kommissionen har ett utbytes- och samarbetsprogram inom den högre utbildningen. Det är det som kallas för Erasmusprogrammet. Det ger studenter vid svenska lärosäten möjlighet att studera eller praktisera i ett annat europeiskt land under en period på mellan tre och tolv månader.

Örebro är årets studentstad


Örebro är årets studentstad

Örebro har utsetts till årets studentstad 2010/2011 av Sveriges förenade studentkårer, SFS. Det motiverar Klas-Herman Lundgren, ordförande för SFS, med att Örebro är en stad där studenterna syns och hörs. De får också vara med och skapa dels en bättre studievardag och dels en bättre stad i stort. Det är möjligt genom att de har byggt en struktur där studentkåren tillsammans med lärosätet kan möta kommunen och näringslivet.

Bra betyg till Onsala rymdobservatorium


Bra betyg till Onsala rymdobservatorium

Onsala rymdobservatorium får bra betyg av en internationell expertpanel. Det är Vetenskapsrådet som har gett den internationella expertpanelen i uppdrag att utvärdera Onsala rymdobservatorium, OSO. Betygen blev väldigt bra och panelen tycker att observatoriet bidrar till att hålla Sverige i den moderna forskningens front. OSO tillhör Chalmers avdelning för radio- och rymdvetenskap. Expertpanelen tyckte att kombinationen av universitet och nationellt forskningscentrum leder till en bra miljö där man kan utbilda ingenjörer, astronomer och geofysiker.

Mer resurser till språkutbildningarna


Mer resurser till språkutbildningarna

Språkutbildningarna måste få mer resurser. Det tycker Högskoleverket efter att ha följt upp utvärderingar som gjordes för flera år sedan. Högskolornas språkutbildningar brottas med ekonomiska problem och det leder till få undervisningstimmar samt att det blir också svårt att anta doktorander. Högskoleverket har gjort uppföljningar av ämnes- och programutvärderingar som gjordes under främst 2004. Utvärderingarna innefattar många olika utbildningsområden. Syftet med uppföljningarna är att se hur lärosätena har arbetat med de rekommendationer och förslag till förbättringar som de har fått.

Lite politik på högskolorna


Lite politik på högskolorna

Partierna kommer att få det svårt att fånga studenternas uppmärksamhet. Studentliv skriver om en enkät som de har låtit landets lärosäten svara på. Den visade att många av landets högskolor inte vill ha någon politik överhuvudtaget i sina lokaler. 23 lärosäten har besvarat enkäten. Det var bara två av dem som har planerat att anordna en debatt inför valet. Mindre än hälften av lärosätena ska tillåta bokbord eller affischer från de politiska partierna.

Carin Jämtin blir Årets studentvän


Carin Jämtin blir Årets studentvän

Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO, har utsett Carin Jämtin till Årets studentvän 2010. Carin Jämtin är oppositionsborgarråd i Stockholms stad. En stor anledning till att hon fick utmärkelsen är hennes löfte om 3 000 nya studentbostäder under nästa mandatperiod. Hon belönas också för förslaget om att införa ett borgarråd som har ett särskilt ansvar för frågor som är relaterade till studenter och högskola. En motivering är också att Carin Jämtin genomgående har varit lyhörd gentemot studenterna.

Storsatsning på studenttidning


Storsatsning på studenttidning

Lunds studentkårer gör en historisk satsning på studenttidningen Lundagård i samband med att kårobligatoriet avskaffas den 1 juli. Tidningen kommer från och med 1 juli att komma hem till alla studenters brevlådor och det kommer även att finnas en webbredaktör på heltid.

Katolsk skola blir erkänd högskola


Katolsk skola blir erkänd högskola

Newmaninstitutet AB har fått rätt av regeringen att utfärda kandidatexamen samt högskoleexamen i teologi. Förra gången ett lärosäte med katolsk huvudman inrättades i Norden var när Uppsala universitet grundades år 1477. Nu har regeringen fattat beslut om att Newmaninstitutet får utfärda kandidatexamen i teologi, 180 högskolepoäng, och högskoleexamen, 120 högskolepoäng. Det innebär att alla kurser vid institutet ger högskolepoäng och att studierna kan bedrivas med studiemedel genom CSN.

Många vill bli jurister


Många vill bli jurister

Juristprogrammet vid Stockholms universitet är Sveriges mest sökta utbildning just nu. Sammanlagt har 6 328 personer lämnat in en ansökan om att börja utbildningen i höst. 1 760 av de sökande har angett juristprogrammet som sitt förstahandsval. Mattias Wickberg som är byrådirektör vid Studentavdelningen vid Stockholms universitet säger i ett pressmeddelande att det redan nu är ett ökat söktryck med 6,8 procent på juristutbildningen. Det trots att alla anmälningar ännu inte har registrerats hos Verket för högskoleservice, VHS.

Studenter stannar i storstäderna


Studenter stannar i storstäderna

Studenter som har pluggat i en storstad väljer oftare att bo kvar på studieorten än studenter som har pluggat i en mindre stad. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, och Högskoleverket. Studenter i storstadsregioner stannar gärna kvar på orten även efter studierna. De andra regionerna har det betydligt svårare att behålla studenter efter avslutad utbildning. Statistiken bygger på hur många studenter som har flyttat eller stannat kvar två år efter avslutad utbildning.